Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien...
Zobacz inne opinie

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - zmiany dotyczące uczelni wchodzące w życie z dniem 1 października 2014 r.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 15-16.12.2014 r.
Cena: 1190 netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1190 zł brutto)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA - ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Na szkoleniu zostanie dokonany przegląd zmian w ustawie, dotyczących oferty uczelni, organizacji i komercjalizacji, które wymagają implementacji
  - oferty dydaktycznej uczelni,
  - spraw studenckich
  - organizacji uczelni,
  - badań oraz komercjalizacji ich wyników,
 • Podczas szkolenia omówione zostaną cele dokonywanych zmian w ustawie, co ułatwia ich zrozumienie i implementacje
 • Dowiedzą się Państwo, jakie czynności powinny być przedsięwzięte w celu dostosowania funkcjonowania określonych obszarów uczelni wyższej do wymogów znowelizowanej ustawy
 • Szkolenie pomoże też Państwu w określeniu priorytetów w kontekście czasu we wprowadzaniu zmian oraz wskaże ich możliwe konsekwencje
 • Po szkoleniu otrzymają Państwo poglądowe materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy dotyczących zmian, opartych o analizę porównawczą:
  - pierwotnych założeń ustawy
  - rozstrzygnięć po wejściu w życie nowej ustawy
  Materiał ten stanowić może dla Państwa przydatne narzędzie do analizy i operacyjnego wprowadzania zmian w określonym czasie.


O SZKOLENIU - CELE
:

 • Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy szkolenia na temat zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, połączone ze wskazaniem kluczowych kwestii dla oferty i organizacji uczelni w kontekście czasu na ich wdrożenie oraz konsekwencji
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w kompleksową i przeglądową wiedzę dotyczącą nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wchodzącej w życie w dniu 1 października 2014 r.
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł