Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone z ponadprzeciętnym poziomem merytorycznym....
Zobacz inne opinie

WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM

Nasze szkolenia dla uczelni wyższych  i przedsiębiorców, dotyczące obszaru współpracy nauki z biznesem mają na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw w zakresie planowania i realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, mających na celu wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów.

Współpraca nauki z biznesem - Duże fundusze przyznane z Unii Europejskiej na działalność B + R.

Wiedza, badania, innowacje, rozwój – na nich chcemy budować przewagę konkurencyjną i przyczynić się w ten sposób do rozwoju w Polsce współpracy nauki z biznesem. W chwili obecnej otworzyły się nowe możliwości finansowania działalności b+r. Przed nami nowe rozdanie środków unijnych – na rozwój współpracy nauki z biznesem przeznaczono 10 mld euro w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, kolejne środki są zagwarantowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również możemy korzystać z funduszy pochodzących z Horyzont 2020. Są to ostatnie już tak duże pieniądze, które będą tak szeroko dostępne na rozwój współpracy biznesu i nauki, otwierające ogromne możliwości rozwoju działalności b+r.

W jaki sposób je wykorzystać?
Jak zainicjować współpracę nauki z biznesem?
Jak dostrzec potrzebę przemysłu?
Jak opracować dobry projekt B+R?

Nasze szkolenia kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych i jednostek naukowych, jak i do przedsiębiorców chcących realizować wraz z naukowcami projekty badawczo-rozwojowe. Aby było to możliwe, konieczna jest dobra współpraca między nimi i przede wszystkim wspólne zrozumienie potrzeb przemysłu.
Innowacyjne pomysły powstają zarówno na uczelniach – jako rezultat badań naukowych, jak również mogą pochodzić z wewnątrz przedsiębiorstwa. Aby jednak te pomysły skończyły się wdrożeniem do przemysłu, trzeba wykorzystać wszystkie szanse wynikające ze współpracy nauki z biznesem, jak również zadbać o ochronę prawną własności intelektualnej.

Dużym problemem jest to, że naukowcy często nie znają potrzeb biznesu, ale też i biznes często nie dostrzega potencjału, jaki jest w rozwiązaniach tworzonych przez badania stosowane.

Jak to zmienić? Jak rozpocząć współpracę?

Poniżej kilka ważnych wskazówek, czego należy się dowiedzieć:

jak pozyskać partnera do realizacji projektu B+R+I?
jak zbudować konsorcjum jednostki naukowej i przedsiębiorstwa?
jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych?
jak prawnie uregulować współpracę uczelni wyższej z biznesem podczas realizacji projektu?
jakie są sposoby ochrony własności intelektualnej?

To tylko kluczowe informacje, jakich można dowiedzieć się na naszych szkoleniach.

Prezentowane w naszej ofercie szkolenia mają na celu wesprzeć naukowców jak i przedsiębiorców w planowaniu, przygotowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, jak również pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych.


Archiwum Szkoleń: WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM
Temat szkolenia Miejsce Termin
Kraków
15-16.12.2014 r.
Kraków
26-27.02.2015
Kraków
2-4.03.2015
Kraków
5-6.03.2015
Kraków
23-24.03.2015
Kraków
14-15.03.2016
Kraków
7.06.2016
ON-LINE
22-23.1.2021
ON-LINE
23-24.11.2021
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł