Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Seminarium na I stopień MA TRIZ

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 01-03.04.2019
Cena: 3 150 zł netto + 23% VAT Studenci i doktoranci - 2 000 zł netto + 23% VAT. Studenci dodatkowo opłacają opcjonalnie 150 zł netto + 23% VAT za egzamin i certyfikat.
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, egzamin, certyfikat (po zdanym egzaminie), wyżywienie każdego dnia.
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna pozwalająca na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje.

TRIZ zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opiera się ona na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne tworzenie innowacji odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

TRIZ pozwala przedsiębiorstwu na stworzenie skutecznej strategii innowacyjnej poprzez wskazanie najlepszych dróg rozwoju i eliminację słabo rokujących propozycji.

TRIZ dostarcza rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazuje, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych.

Siła współczesnej TRIZ leży w jej możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni. Co więcej, TRIZ nie jest jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii – łączy obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiada, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

Metoda TRIZ pozwała na skuteczną realizacje projektów w następujących obszarach:

1. Usprawnienie produktów i procesów.
2. Rozwój nowych produktów i procesów.
3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
8. Weryfikacja technologii.
9. Ocena technologii.
10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
14. Obniżenie kosztów produkcji.
15. Analityczny przegląd rynku.

Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie składa się z wykładu oraz ćwiczeń praktycznych (rozwiązywanie zadań).

Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych na całym  świecie.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE:

Profil psychologiczny:

 • Innowacyjni
 • Otwarci na nowości
 • Ciągle podnoszący kwalifikacje
 • Aktywni w rozwiązywaniu problemów

Profil zawodowy:

 • Przedstawiciele środowiska akademickiego
 • Menadżer i inżynier rozwoju produktu
 • Kierownik i inżynier działu B&R (R&D)
 • Specjalista Six Sigma, Lean, QFD, DFSS
 • Specjalista planowania strategicznego
 • Inżynier i pracownik techniczny
 • Kadra kierownicza
 • Kadra menadżerska
 • Mile widziani są studenci.

 

Liczebność grupy: do 25 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł