Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Akredytowane szkolenie AGILE Foundation z egzaminem

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 02-04.11.2015
Cena: 2 200 zł netto + 23% VAT (2706 zł brutto)
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1  

Moduł 1

Czym jest Agile?

 • Uproszczone i złożone metody Agile
 • Źródła Zarządzania Projektem Agile
 • Czym jest DSDM Atern?
 • Manifest Agile
 • Którą metodę Agile zastosować?
 • Która metoda Agile?


Przerwa: 


Moduł 2:

Filozofia i pryncypia

 • Agile PM - Podstawy
 • Co podlega negocjacji?
 • Poziomy rygoru
 • Filozofia Atern
 • Pryncypia
 • 8 Pryncypiów AgilePM
  - Zasada 1 - Koncentracja na potrzebach biznesowych
  - Zasada 2 - Terminowa realizacja
  - Zasada 3 - Współpraca
  - Zasada 4 - Nigdy nie ryzykuj obniżenia jakości
  - Zasada 5 - Buduj w sposób etapowy opierając się na mocnych fundamentach
  - Zasada 6 - Rozwijaj w oparciu o procesy powtarzalne
  - Zasada 7 - Zapewnij stałą i jasną komunikację
  - Zasada 8 - Wykazuj kontrolę
 • Filozofia i zasady - najważniejsze wskazówki

Ćwiczenie 1 - Studium przypadku i Plan ogólny projektu

Zarządzanie Projektem Agile

 • Cechy Zarządzania Projektem Agile
 • Agile - styl zarządzania zespołami
 • Zarządzanie Projektem Agile - najważniejsze wskazówki


Przerwa obiadowa: 


Moduł 3

Role i odpowiedzialności

 • Wszystkie role i obowiązki - omówienie w grupach
 • Role i obowiązki - Informacje ogólne
 • Rola w projekcie - Sponsor Biznesowy
 • Rola w projekcie - Wizjoner Biznesowy
 • Rola w projekcie - Kierownik Projektu
 • Rola w projekcie - Koordynator Techniczny
 • Role Zespołu SDT - Analityk Biznesowy
 • Role Zespołu SDT - Lider Zespołu
 • Role Zespołu SDT - Role związane z Rozwiązaniem
 • Role Zespołu SDT - Ambasador Biznesowy
 • Role Zespołu SDT - Doradca Biznesowy
 • Pozostałe role
 • Uprawnienia i eskalacja
 • Role i obowiązki - najważniejsze wskazówki

Ćwiczenie 2 - Przypisanie osób do Ról Biznesowych


Przerwa: 


Moduł 4: 

Przygotowanie do zarządzania projektem Agile

 • Ograniczenia projektu - co jest istotne?
 • Zrozumienie własnych ograniczeń
 • Nieodzowne czynniki sukcesu
 • Kwestionariusz Metody Projektu (PAQ)
 • Przygotowanie - najważniejsze wskazówki
 • Przygotowanie - testowanie koncepcji
 • Przygotowanie - zarządzanie konfiguracją
 • Zarządzanie konfiguracją - najważniejsze wskazówki


Ćwiczenie 3 - Kwestionariusz Metody Projektu i Identyfikacja Ryzyk Projektu


Wskazówki dotyczące egzaminu Foundation.

 • Omówienie wybranych pytań z poziomu Foundation i próbny egzamin z uzasadnieniem i objaśnieniami.

Zadanie domowe - dokończenie próbnego egzaminu nr 1

DZIEŃ 2

Moduł 5

 • Omówienie wyników egzaminu próbnego, wyjaśnienie wątpliwości
 • Przypomnienie treści z dnia poprzedniego

Cykl życia projektu, fazy i produkty

 • Ramy rozwoju
 • Produkty - podsumowanie
 • Przed projektem
 • Produkty fazy przedprojektowej
 • Wykonalność (a.k.a. faza sera)
 • Produkty fazy analizy Wykonalności
 • Podstawy (a.k.a. faza sera)
 • Podstawy - szczegółowe cele
 • Omówienie Produktów fazy Podstaw
 • Produkty - faza Podstaw
 • Eksploracja
 • Inżynieria
 • Łączenie faz w TB
 • Produkty faz Eksploracji i Inżynierii
 • Wdrożenie
 • Wdrożenie produktów
 • Faza Po Projekcie
 • Produkty fazy Po Projekcie
 • Konfiguracja cyklu życia – przykłady

Cykl życia - najważniejsze wskazówki


Przerwa: 


Moduł 6: 

Komunikacja

 • Fakty dotyczące komunikacji
 • Komunikacja w Zarządzaniu Projektem Agile
  - Technika Komunikacji 1 - Wspomagane Warsztaty
  - Technika Komunikacji 2 - Modelowanie
  - Technika Komunikacji 3 - Codzienna Zbiórka
 • Komunikacja - Rozwój iteracyjny
 • Rozwój iteracyjny - najważniejsze wskazówki

Ćwiczenie 4 - Komunikacja z interesariuszami


Przerwa obiadowa: 


Moduł 7

Ustalanie priorytetów i terminów

 • Ustalanie priorytetów MoSCoW
 • Przygotowanie Uzasadnienia Biznesowego - MoSCoW
 • Ustalanie priorytetów - kto podejmuje decyzje?
 • Okienka Czasu
 • Ustalanie Okienek Czasu – Iteracje
 • Okienka Czasu - Kontrola
 • Ustalanie priorytetów - najważniejsze wskazówki
 • Ustalanie priorytetów - najważniejsze wskazówki
 • INPROGRESS Compass

Cwiczenie 5 - MoSCoW - ustalanie priorytetów wymogów


Przerwa: 


Moduł 8

Omówienie wybranych pytań z poziomu Foundation i próbny egzamin z uzasadnieniem i objaśnieniami.
Zadanie domowe - dokończenie próbnego egzaminu nr 2

DZIEŃ 3

Moduł 9:

Omówienie wyników egzaminu próbnego, wyjaśnienie wątpliwości.

Przypomnienie treści z dnia poprzedniego.

Kontrola i zarządzanie ryzykiem w AgilePM

 • Kontrola Agile
 • Kontrola Agile - Komunikacja
 • Kontrola Agile - Najważniejsze Wskazówki
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ryzyko - Najważniejsze wskazówki


Przerwa: 


Moduł 10

Wymagania, szacowanie i pomiar

 • Hierarchia wymagań
 • Wymagania Agile
 • Szacowanie i pomiar
 • Szacowanie - najważniejsze wskazówki
 • Pomiar - najważniejsze wskazówki

Ćwiczenie 6 - szacunki i pomiar


Przerwa obiadowa: 


Moduł 11

Zapewnianie jakości

 • Kwestie do uwzględnienia w planowaniu - jakość
 • Jak Agile buduje jakość
 • Uwagi dotyczące planowania
 • Jakość - najważniejsze wskazówki

Planowanie Agile

 • Planowanie projektów Agile
 • Planowanie i cykl życia
 • Plan ramowy - faza Wykonalności
 • Plan Dostarczenia - Podstawy
 • Plan Wdrożenia - Rozwój
 • Plany TB - Rozwój
 • Podsumowanie produktów planowania
 • Planowanie Agile - najważniejsze wskazówki


Ćwiczenie 7 - Planowanie dostarczenia

Ćwiczenie 8 - Organizacja Spotkania Agile


Przerwa: 


Moduł 12: 

Egzamin Foundation

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł