Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

CERTYFIKOWANE szkolenie: „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE”.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-18.03.2020
Cena: 1.550 zł +VAT plus egzamin(opcjonalnie): 100 zł +VAT. Dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych vat nie jest doliczany.
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) egzamin
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z licznymi przykładami wynikającymi z rozległej wiedzy prowadzącego w obszarze zarządzania projektami z elementami analizy ryzyka. Dodatkowo uwagę zwraca fakt poprawności językowej i artykułowania w odpowiedni sposób rzeczy kluczowych i ważnych w poruszanej tematyce. 

Tomasz Durejko, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, kwiecień 2016

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE”?

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie akredytujące, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu kompetencji zarządczych.

Uwaga:
Uczestnicy którzy pozytywnie zaliczą egzamin końcowy otrzymają certyfikat.
Osoby, które nie przystąpią do egzaminu certyfikującego otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Metoda Project Cycle Management (PCM) jest wymagana i akceptowana przez Komisję Europejską i Instytucje systemu wsparcia w procesie przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE. Już w 1992 roku KE oficjalnie przyjęła tę metodę do zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych.

PCM główny nacisk kładzie na zapewnienie, że projekt spełni oczekiwania finansującego. Przy użyciu tej metody w przejrzysty sposób są formułowane cele projektowe, zadania, jak i rezultaty przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka projektowego. Dzięki PCM projekty są realizowane zgodnie z przyjętymi terminami, określonym budżetem oraz  wyznaczonymi celami.

Podstawowym narzędziem w tej metodyce jest matryca logiczna, wykorzystująca fazę analizy oraz planowania do pełnego określenia projektu. PCM kładzie nacisk na zaangażowanie interesariuszy w różnych etapach cyklu życia projektu. Bardzo ważnym aspektem metody jest trwałość rezultatów projektu, co jest zgodne z polityką Komisji Europejskiej.

W odróżnieniu od metod zarządzania takich jak PRINCE2 czy PMI, metodę PCM można wprost zaimplementować do projektu unijnego. Już na etapie opracowania projektu i przygotowania wniosku aplikacyjnego należy opisać projekt zgodnie z ustalonymi przez Komisję Europejską zasadami, które zawierają się w metodzie Project Cycle Management. Również dla Ekspertów oceniających wnioski, projekty opracowane oraz zarządzane zgodnie z metodą PCM są czytelne, a tym samym lepiej oceniane.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na praktyczne przećwiczenie obowiązujących od dnia 01.01.2011r. zmian przy zastosowaniu metodologii standardu Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), identyfikacji indywidualnych cech projektów i oceny ich korelacji z wymogami Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pozwalającymi na standaryzowanie ocen projektów,

Szkolenie umożliwi uzyskanie certyfikacji kompetencji zarządczych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

  • Pracowników instytucji publicznych – pracowników, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego
  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:         do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł