Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Kryteria oceny ofert oraz rażąco niska cena w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 05.10.2015
Cena: 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Moduł 1:

 • Rodzaje kryteriów oceny ofert:
  • kryteria kosztowe,
  • kryteria przedmiotowe,
  • kryteria kontraktowe,
  • kryteria podmiotowe,
  • kryteria społeczne,
  • kryteria środowiskowe,
 • Rodzaje zamówień w przypadku, których zakazane jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny.

Moduł 2:

 • Specyfika kształtowania kryteriów oceny ofert w poszczególnych trybach udzielania zamówień publicznych.
 • Określenie znaczenia (wag) kryteriów oceny ofert.

Moduł 3:

 • Opis kryteriów oceny ofert
  • kryteria wymierne;
  • kryteria niewymierne.
  • Określenie sposobu oceny ofert w świetle przyjętych kryteriów:
   • ocena na podstawie składanych dokumentów, np. koncepcja realizacji zamówienia;
   • ocena na podstawie próbek lub prezentacji przedmiotu oferty.
   • Definicja rażąco niskiej ceny.

Moduł 4:

 • Przesłanki wskazujące na rażąco niską cenę.
 • Punkt odniesienia dla oceny czy oferta jest rażąco niska.
 • Procedura oceny czy oferta jest rażąco niska.
  • formułowanie treści wezwania do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp;
  • jakiego rodzaju wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę mogą być uznane za obalające domniemanie rażąco niskiej ceny, a jakie świadczą o braku rażąco niskiej ceny? 


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł