Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-18.11.2015
Cena: 2 300 zł netto + 23% VAT
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DZIEŃ 1
Moduł 1 nt:

Przegląd metodyki PRINCE2:

 • Sprawy organizacyjnej szkolenia i egzaminu
 • Wprowadzenie do metodyki PRINCE
 • Przegląd metodyki PRINCE2
 • Pryncypia metodyki PRINCE2
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Puzzle


Przerwa: 


Moduł 2

Temat Organizacja:

 • Przeznaczenie Tematu Organizacja
 • Role i obowiązki
 • Struktura zespołu zarządzania projektem
 • Kontekst klient – dostawca
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Role (praca domowa)

Proces Przygotowanie Projektu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Przygotowanie Projektu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Pierwsza” decyzja strategiczna


Przerwa obiadowa: 


Moduł 3: 

Uzadnienie Biznesowe

 • Przeznaczenie Tematu Uzasadnienie Biznesowe
 • Wynik, rezultat i korzyść
 • Rozwój Uzasadnienia Biznesowego
 • Uzasadnienie Biznesowe i Plan Przeglądu Korzyści
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Wynik – Rezultat – Korzyść


Przerwa: 


Moduł 4: 

 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Inicjowanie Projektu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Druga” decyzja strategiczna
 • Ćwiczenie – Inicjowanie Projektu

Praca domowa:

 • Ćwiczenie – Role (moduł 2)
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2 Foundation
 • Pierwszy próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami


DZIEŃ 2
Moduł 5: 

Plany:

 • Przeznaczenie Tematu Plany
 • Poziomy planów w PRINCE2
 • Podejście do planowania
 • Technika planowania produktowego
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Produkty: 


Przerwa: 


Moduł 6: 

Jakość:

 • Przeznaczenie Tematu Jakość
 • Planowanie jakości
 • Kontrola jakości
 • Nadzór jakości
 • Technika przeglądu jakości
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Jakość


Przerwa obiadowa: 


Moduł 7: 

Ryzyko:

 • Przeznaczenie Tematu Ryzyko
 • Procedura zarządzani ryzykiem
 • Wymagane zapisy – Rejestr Ryzyk
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Ryzyko (praca domowa)

Proces Zarządzanie Końcem Etapu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zarządzanie Końcem Etapu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Trzecia” decyzja strategiczna

Ćwiczenie – Zarządzanie Końcem Etapu


Przerwa: 


Moduł 8:

Postępy:

 • Przeznaczenie Tematu Postępy
 • Etapy zarządcze w projekcie
 • Mechanizmy zarządzania w oparciu o tolerancje
 • Mechanizmy sterowania Komitetu Sterującego
 • Mechanizmy sterowania Kierownika Projektu
 • Mechanizmy sterowania zależne od czasu
 • Mechanizmy sterowania zależne od zdarzeń
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Raporty

Praca domowa:

 •     Ćwiczenie – Ryzyko (moduł 8)
 •     Drugi  próbny egzamin PRINCE2 Foundation wraz z wyjaśnieniami

Zakończenie szkolenia


DZIEŃ 3

Moduł 9:

Proces Sterowanie Etapem:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Sterowanie Etapem
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące
 • „Czwarta” decyzja strategiczna

Ćwiczenie – Sterowanie Etapem


Przerwa: 


Moduł 10:

Temat Zmiana:

 • Przeznaczenie Tematu Zmiana
 • Zagadnienia projektowe
 • Mechanizmy sterowania w zarządzaniu zagadnieniami i zmianami
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami
 • Procedura zarządzania konfiguracją
 • Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Zagadnienia


Przerwa obiadowa: 


Moduł 11
Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące

Proces Zamykanie Projektu:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zamykanie Projektu
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie
 • Pytania podsumowujące

„Piąta” decyzja strategiczna

Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem:

 • Cel, przeznaczenie i kontekst procesu
 • Działania w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Produkty zarządcze powstająca w procesie

Pytania podsumowujące

Ćwiczenie – Zarządzanie Dostarczaniem Produktów


Przerwa


Moduł 12 nt: 

 • Przygotowanie do egzaminu i egzamin
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł