Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" prowadzone na wysokim poziomie; trener posiada bardzo wysoki poziom wiedzy i doświadczenia....
Zobacz inne opinie

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-18.11.2015
Cena: 2 300 zł netto + 23% VAT
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA- ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Poznanie podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z Prince2 - wiedza na temat procesu zarządzania projektem
 • Usprawnienie procesu wprowadzania zmian w organizacji (dotyczących zarówno zaminy  procesów jak i produktów) oraz minimalizowanie ryzyk z nimi związanych
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w prowadzone projekty, poprzez wyposażenie ich w kluczową wiedzę i kompetencje niezbędne do zarządzania
 • Wobec faktu iż zmiana zawsze jest zjawiskiem, stresogennym, minimalizowanie obaw kadry zarządzającej oraz zwiększanie determinacji w realizacji celu - wiem jak przeprowadzić organizację przez dany proces/projekt!
 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt wg Prince2
 • Poznanie schematu podejmowania decyzji w projekcie
 •   Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji

Cel główny: Celem szkolenia jest poznanie metodyki zarządzania projektami PRINCE2®.


CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział:

 • Czym jest metodyka PRINCE2 – zapozna się z metodyką i terminologią
 • Jak opisać zasady zarządzania organizacjami poprzez projekty
 • Umiejscowić projekt w szerszym kontekście funkcjonowania organizacji
 • Wymienić cechy, korzyści i składowe metodyki PRINCE2

 
Uczestnik po szkoleniu będzie umiał:

 • Objaśnić jakie są cele, zakres i przeznaczenie procesów PRINCE2
 • Użyć procedur przypisanych do poszczególnych tematów i rozwiązywać problemy pojawiające się na każdym etapie projektu oraz określić zakres obowiązków poszczególnych ról w projekcie
 • Zaplanować projekt i potrafi realizować go zgodnie z harmonogramem posiada umiejętność monitorowania i raportowania
 • Zastosowć w praktyce model procesowy PRINCE2 oraz umiał użyć w odpowiednich momentach właściwych procesów metodyki
 • prawidłowo identyfikować zagadnienia i ryzyka w projekcie oraz właściwie używać różnych raportów w modelu procesowym PRINCE2
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł