Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

KLIENCI

„Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII”. Projekt Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie

Na zlecenie Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie realizującego projekt „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII” opracowaliśmy i prowadzimy cykl szkoleń skierowanych do kadry akademickiej uczelni.
Tematyka szkoleń jest ściśle związana z identyfikacją źródeł finansowania oraz z komercjalizacją badań naukowych. Cyklem wyżej wymienionych szkoleń objętych będzie 40 osób, pracowników naukowych Uniwersytety Papieskiego Jana Pawła II.

wiecej

"Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy" - projekt Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie

W ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczna im. S. Staszica w Krakowie, nasza firma prowadzi od października 2010 roku rozliczenie finansowe projektu "Teraz fizyka. Nowe formy kształcenia bliżej pracodawcy".

Budżet projektu wynosi ponad 15,4 mln PLN. Okres realizacji projektu: 10.2010 r. - 10.2015 r.

wiecej

Szkolenia realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powierzyło naszej firmie przeprowadzenie 11 cykli szkoleń dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.

Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach z zakresu:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Narzędzi komunikowania o Funduszach Europejskich

Szkolenia odbyły się w czterech miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń zorganizowano 42 szkolenia dla 605 osób.
Kompetencje merytoryczne naszych trenerów i wysoki standard zaplecza organizacyjnego został zauważony przez uczestników szkoleń, którzy bardzo pozytywnie opiniowali te aspekty w ankietach ewaluacyjnych oraz opiniach.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie miało żadnych zastrzeżeń do realizacji projektu, a uwzględniając bardzo szeroki zakres usługi – od rekrutacji uczestników szkolenia poprzez kwestie logistyczne, hotelowe i merytoryczne – jak również stosunkowo krótki okres realizacji projektu (5 miesięcy) traktujemy w kategorii sukcesu.

wiecej

Wzmocnienie przedsiębiorczości wśród małopolskich pracowników naukowych" - projekt realizowany przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej

Na zlecenie Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, nasza firma zrealizowała szkolnia dla 90 pracowników naukowych z woj. małopolskiego z zakresu przedsiębiorczości.

Zakres szkoleń obejmował: tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw spin off/out w kluczowych branżach wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji oraz wzmocnienie świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes w województwie małopolskim, a także wzrost profesjonalizmu w działaniu pracowników naukowych, którzy założą własne firmy dzięki wsparciu wysoko wykwalifikowanego personelu zatrudnionego do pracy nad projektem. Dodatkowo firma EUROPOINT udzielała wsparcia w rozliczaniu oraz wdrażaniu projektu.

wiecej

System naczyń połączonych – firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej. Projekt Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach współpracy z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, które realizowało projekt pt. „System naczyń połączonych – firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej” nasza firma przeprowadziła szkolenia i doradztwo obejmujące 5 modułów tematycznych dla 20 uczestników, w tym: naukowców, doktorantów i studentów. Tematyka szkoleń związana była z problematyką zakładania działalności gospodarczej typu spin off/spin out.

MODUŁ I - ROZWÓJ (pomysł na biznes, identyfikacja potrzeb, produkt firmy, zespół, leadership, komercjalizacja itd.)

MODUŁ II – KOMERCJALIZACJA (umowy, licencje, finansowanie innowacji, ochrona własności intelektualnej)

MODUŁ III – PRAKTYKA (zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, firmy spin off/out, finanse, rachunkowość itp.)

MODUŁ IV - MARKETING (przygotowanie menadŜerskie, strategie marketingowe, sprzedaż, negocjacje itp.)

MODUŁ V – BIZNESPLAN (elementy biznesplanu, analiza rynku)

wiecej

Szkolenie realizowane dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W 2010 r. przeprowadziliśmy projekt szkoleniowy dla Centrum Realizacji Inwestycji. Uczestnikami była kadra zarządzająca projektami inwestycyjnymi, współfinansowanymi ze środków unijnych – z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Funduszu Spójności.

Projekt składał się z dwóch etapów, w każdym przeszkoliliśmy po 130 osób, podzielonych na 9 grup z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi. Trudność projektu polegała na tym, że jednocześnie należało przeprowadzić 9 szkoleń o różnym poziomie zaawansowania, jak również w ramach każdej grupy uczestnicy byli zróżnicowani co do etapu realizacji swojego projektu inwestycyjnego. Nasza firma z sukcesem poradziła sobie z tym zadaniem.

wiecej

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiebiorczości

First Previous 1 2 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł