Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Michał Rżysko

Od 11 lat zajmuje się promocją, budowaniem wizerunku i marketingiem. Prowadzi szkolenia i konsultacje z promocji, marketingu społecznego i fundraisingu. 

Był kierownik działu komunikacji Centrum Myśli Jana Pawła II instytucji kultury m. st. Warszawy, odpowiedzialny m.in. za tworzenie i realizację strategii wizerunkowej i promocyjnej projektów, w tym programu stypendialnego, programów badawczych i seminariów. Wcześniej pracował m.in. w Fundacji Świętego Mikołaja, gdzie organizował ogólnopolskie kampanie społeczne i reklamowe, a także promował wyniki badań dotyczących problemów społecznych w Polsce, był też odpowiedzialny za kontakty z partnerami biznesowymi.

wiecej

Elżbieta Świętek

Broker Innowacji CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), absolwentka Wydziału Chemii UJ, doktor nauk chemicznych.

W CITTRU pracuje od 2012 roku. Jest odpowiedzialna za identyfikację innowacyjnych projektów badawczych i realizację procesu ich komercjalizacji.

Dokonuje oceny możliwości uzyskania ochrony patentowej i potencjału aplikacyjnego projektów oraz przeprowadza analizy rynkowe. Zajmuje się doradztwem w zakresie możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym, komercjalizacji projektów innowacyjnych, możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami B+R.

wiecej

Joanna Kica

Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem specjalizujący się w obszarze tzw. projektów miękkich. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych”.

Obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Nadzorowała realizację projektów, który uzyskały dofinansowanie w okresie programowania 2004-2006 w jednej z Instytucji Wdrażających. Następnie pracowała jako Dyrektor ds. Wdrażania Projektów w jednej z czołowych warszawskich firm consultingowych.

wiecej

Anna Wójtowicz-Dawid

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych; prowadziła szkolenia dla jednostek administracji centralnej i samorządowej.

Ukończyła studia w zakresie prawa, posiada kilkuletniego doświadczenia w zakresie stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, doświadczenie w zakresie wdrażania i rozliczania projektów PHARE, doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i monitoringu projektów  EFS, trener z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego

wiecej

Zespół Pracowników Administracji Publicznej

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za opracowanie procedur oraz narzędzi informatycznych związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością projektów. 

Ewa Świątkowska

Pracownik administracji publicznej, od 2007 roku zawodowo związana z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz wyjaśnień i stanowisk, w szczególności w zakresie zamówień udzielanych przez beneficjentów programów unijnych.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, realizacji zasady konkurencyjności, audytu, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Trenerka - z wykształcenia prawnik - prowadziła szkolenia skierowane zarówno do instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w system wdrażania i zarządzania środkami pomocowymi, jak również dla beneficjentów (z sektora publicznego i prywatnego), a ponadto kierowane do potencjalnych projektodawców, którzy są przed powzięciem decyzji co do ubiegania się o korzystanie z unijnego współfinansowania, a nadto dedykowane pomiotom, które oferują profesjonalne wsparcie dla beneficjentów funduszy unijnych oraz instytucji systemu wdrażania.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z zakresu funduszy unijnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenia prowadzi w sposób przyjazny słuchaczom i przystępny, językiem potocznym, jednocześnie dodatkowo wprowadza, wyjaśnia i opisuje specyficzne sytuacje i przykłady (kazusy) językiem prawnym (językiem aktów normatywnych) oraz prawniczym (język używany przez prawników).

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł