Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Zofia Gródek-Szostak

Doktor zarządzania. Akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych w ramach Krajowej Sieci Innowacji  (KSI) oraz usług doradczych ogólnych Krajowego Systemu Usług.

Ekspert m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Pracownik i współpracownik uczelnie wyższych, doradca w zakresie komercjalizacji wyników B+R oraz współpracy nauki i biznesu.

Szkoleniowiec  i wykładowca, autorka licznych publikacji w zakresie finansowania inwestycji i badan naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w przedsiębiorstwach.

wiecej

Anna Malińska

Od 2002 roku specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych,  prowadząc szkolenia i konsultacje zarówno dla sektora MSP jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

W okresie finansowania 2007-2013 jako doradca i trener  ds. biznesu uczestniczy w realizacji wielu projektów szkoleniowych i coachingowych skierowanych do sektora MSP, organizacji turystycznych, nowo powstałych firm pomagając w opracowywaniu strategii marketingowych i sprzedażowych oraz strategicznych kierunków rozwoju. Ponadto prowadzi konsultacje dla sektora MSP oraz organizacji pozarządowych związane  z możliwościami pozyskania dotacji unijnych i innych dostępnych źródeł wspófinansowania projektów.

wiecej

Magdalena Szczudło

Niezależna specjalistka i certyfikowana trenerka (Certyfikat MATRIK-Akademia dydaktyki, Certyfikat MRR-trener kluczowy ROEFS, Certyfikat ERAC-European Regional Affairs Consultants) z zakresu funduszy europejskich, budowania projektów, zarządzania projektami.

 Zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych w latach 2007-2014, prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich m. in dla: MARR S.A, Europoint, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet JP II w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. J.Tischnera, WSB-NLU Nowy Sącz, MISTiA, Fundacja Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie, Związek Centralny Dzieła Kolpinga, Kolping Society w Ugandzie, Tanzanii, Ruandzie (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju dla krajów Afryki), wielu jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Poronin, Gmina Brzeszcze, Gmina Koniusza, Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Odbyła 6-miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2007 r. (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne). Koordynatorka projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2004-2006. Asesorka oceny merytorycznej projektów w  ramach Mechanizmów Finansowych EOG, komponent III, POKL Priorytet V w latach 2007-2013; trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS Kraków 2008-2014, autorka i realizatorka wielu projektów finansowanych m.in. z PHARE, ZPORR, SPO RZL, EQUAL, INTERREG, PAFW, FIO, POKL, RPO, ASOS, Grundvig, Polska Pomoc Rozwojowa, Fundusze szwajcarskie, Fundusze norweskie.

Autorka artykułów i publikacji dotyczących zarządzania cyklem projektu m.in. „Project thinking method” 2014 dla Kolping Fundation Poland and Kolping International. 

wiecej

Katarzyna Sobótka-Demianowska

Zawodowo związana z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE jako koordynator obszaru Energia w Programie Horyzont 2020, gdzie wspiera europejską współpracę nauka-przemysł w obszarze wdrażania czystych technologii produkcji energii oraz efektywności energetycznej. 

Dodatkowo ekspert Komisji Europejskiej ze strony  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Programowego w programie Horyzont 2020 w priorytecie energia.

W ramach swojej pracy zawodowej realizowała projekty z 7. Programu Ramowego i Programu Inteligentna Energia Europa.               
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy oraz Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU. Członek kapituły konkursu Green Evo – akcelerator zielonych technologii oraz MIT Innovators under 35.           

wiecej

Marcin Mioduszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, gdzie ukończył także studia doktoranckie.Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym jako trener – zrealizował ponad 800 godzin szkoleń, w których uczestniczyli także pracownicy uczelni.

Wśród jego głównych zainteresowań należy wymienić prawo własności intelektualnej i prawo autorskie.

Wpisany na listę radców prawnych pod numerem KR-2493 - partner kancelarii Przybycień & Mioduszewski Adwokaci i Radcowie Prawni w Krakowie, doradza jako of counsel w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński w Krakowie.

Sporządza m.in. projekty umów licencyjnych z zakresu obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przygotowuje projekty opinii prawnych, w szczególności związane z problematyką wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych do korzystania z treści, zajmuje się sprawami wdrażania nowych modeli biznesowych i komercjalizacji w zakresie praw własności intelektualnej oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Jest dyrektorem działu prawnego Stowarzyszenia WIOSNA i jednocześnie członkiem tego stowarzyszenia.

wiecej

Wojciech Adamczyk

Mec. Adamczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 2003 roku specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych. Swoją pracę rozpoczął prowadząc postępowania przetargowe na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, następnie pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli.

W 2005 roku rozpoczął pracę w Kancelarii Radcy Prawnego „Centrum Zamówień Publicznych – Janusz Niedziela”, a od 2009 r. był zatrudniony w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Projektów. Zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu zamówień publicznych na rzecz największych w Polsce przedsiębiorców oraz podmiotów zamawiających.

Obecnie wspólnik w kancelarii Adamczyk, Saganowski, Wojcieszek Radcowie Prawni spółka cywilna z siedzibą w Warszawie.

Mec. Adamczyk przeprowadził ponad 150 szkoleń z tematyki zamówień publicznych. Występował na konferencjach dotyczących zamówień publicznych organizowanych przez takie podmioty jak: Komisja Europejska, czy Związek Miast Polskich. Wykłada prawo zamówień publicznych na studiach podyplomowych  prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Krakowskiej.

Jest autorem szeregu publikacji z tematyki zamówień publicznych  m.in.
w Kwartalniku Prawo Zamówień Publicznych (wyd. C.H. Beck).

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji (1997-2002).

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł