Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Zofia Gródek-Szostak

Doktor zarządzania. Akredytowany konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług doradczych proinnowacyjnych w ramach Krajowej Sieci Innowacji  (KSI) oraz usług doradczych ogólnych Krajowego Systemu Usług.

Ekspert m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Pracownik i współpracownik uczelnie wyższych, doradca w zakresie komercjalizacji wyników B+R oraz współpracy nauki i biznesu.

Szkoleniowiec  i wykładowca, autorka licznych publikacji w zakresie finansowania inwestycji i badan naukowych z funduszy europejskich, wdrażania innowacyjnych rozwiązań
w przedsiębiorstwach.

wiecej

Anna Malińska

Od 2002 roku specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych,  prowadząc szkolenia i konsultacje zarówno dla sektora MSP jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

W okresie finansowania 2007-2013 jako doradca i trener  ds. biznesu uczestniczy w realizacji wielu projektów szkoleniowych i coachingowych skierowanych do sektora MSP, organizacji turystycznych, nowo powstałych firm pomagając w opracowywaniu strategii marketingowych i sprzedażowych oraz strategicznych kierunków rozwoju. Ponadto prowadzi konsultacje dla sektora MSP oraz organizacji pozarządowych związane  z możliwościami pozyskania dotacji unijnych i innych dostępnych źródeł wspófinansowania projektów.

wiecej

Magdalena Szczudło

Niezależna specjalistka i certyfikowana trenerka (Certyfikat MATRIK-Akademia dydaktyki, Certyfikat MRR-trener kluczowy ROEFS, Certyfikat ERAC-European Regional Affairs Consultants) z zakresu funduszy europejskich, budowania projektów, zarządzania projektami.

 Zrealizowała około 4000 godzin szkoleniowych w latach 2007-2014, prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich m. in dla: MARR S.A, Europoint, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet JP II w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. J.Tischnera, WSB-NLU Nowy Sącz, MISTiA, Fundacja Hetmana Tarnowskiego w Tarnowie, Związek Centralny Dzieła Kolpinga, Kolping Society w Ugandzie, Tanzanii, Ruandzie (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju dla krajów Afryki), wielu jednostek samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Poronin, Gmina Brzeszcze, Gmina Koniusza, Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Odbyła 6-miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli w 2007 r. (Komisji Spraw Zagranicznych PE oraz Komisji Sprawy Gospodarcze i Monetarne). Koordynatorka projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2004-2006. Asesorka oceny merytorycznej projektów w  ramach Mechanizmów Finansowych EOG, komponent III, POKL Priorytet V w latach 2007-2013; trenerka kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS Kraków 2008-2014, autorka i realizatorka wielu projektów finansowanych m.in. z PHARE, ZPORR, SPO RZL, EQUAL, INTERREG, PAFW, FIO, POKL, RPO, ASOS, Grundvig, Polska Pomoc Rozwojowa, Fundusze szwajcarskie, Fundusze norweskie.

Autorka artykułów i publikacji dotyczących zarządzania cyklem projektu m.in. „Project thinking method” 2014 dla Kolping Fundation Poland and Kolping International. 

wiecej

Katarzyna Sobótka-Demianowska

Zawodowo związana z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE jako koordynator obszaru Energia w Programie Horyzont 2020, gdzie wspiera europejską współpracę nauka-przemysł w obszarze wdrażania czystych technologii produkcji energii oraz efektywności energetycznej. 

Dodatkowo ekspert Komisji Europejskiej ze strony  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Programowego w programie Horyzont 2020 w priorytecie energia.

W ramach swojej pracy zawodowej realizowała projekty z 7. Programu Ramowego i Programu Inteligentna Energia Europa.               
Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, RES|The School for Renewable Energy Science na Islandii oraz Programu TOP 500 Innovators w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także laureatka nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy oraz Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU. Członek kapituły konkursu Green Evo – akcelerator zielonych technologii oraz MIT Innovators under 35.           

wiecej

Marcin Mioduszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, gdzie ukończył także studia doktoranckie.Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym jako trener – zrealizował ponad 800 godzin szkoleń, w których uczestniczyli także pracownicy uczelni.

Wśród jego głównych zainteresowań należy wymienić prawo własności intelektualnej i prawo autorskie.

Wpisany na listę radców prawnych pod numerem KR-2493 - partner kancelarii Przybycień & Mioduszewski Adwokaci i Radcowie Prawni w Krakowie, doradza jako of counsel w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński w Krakowie.

Sporządza m.in. projekty umów licencyjnych z zakresu obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przygotowuje projekty opinii prawnych, w szczególności związane z problematyką wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych do korzystania z treści, zajmuje się sprawami wdrażania nowych modeli biznesowych i komercjalizacji w zakresie praw własności intelektualnej oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Jest dyrektorem działu prawnego Stowarzyszenia WIOSNA i jednocześnie członkiem tego stowarzyszenia.

wiecej

Wojciech Adamczyk

Mec. Adamczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 2003 roku specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych. Swoją pracę rozpoczął prowadząc postępowania przetargowe na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, następnie pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Kontroli.

W 2005 roku rozpoczął pracę w Kancelarii Radcy Prawnego „Centrum Zamówień Publicznych – Janusz Niedziela”, a od 2009 r. był zatrudniony w Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Projektów. Zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu zamówień publicznych na rzecz największych w Polsce przedsiębiorców oraz podmiotów zamawiających.

Obecnie wspólnik w kancelarii Adamczyk, Saganowski, Wojcieszek Radcowie Prawni spółka cywilna z siedzibą w Warszawie.

Mec. Adamczyk przeprowadził ponad 150 szkoleń z tematyki zamówień publicznych. Występował na konferencjach dotyczących zamówień publicznych organizowanych przez takie podmioty jak: Komisja Europejska, czy Związek Miast Polskich. Wykłada prawo zamówień publicznych na studiach podyplomowych  prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Krakowskiej.

Jest autorem szeregu publikacji z tematyki zamówień publicznych  m.in.
w Kwartalniku Prawo Zamówień Publicznych (wyd. C.H. Beck).

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji (1997-2002).

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł