Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Zatwierdzono SzOOP dla POIŚ

23 lipca 2015 został zaakceptowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP).

Ogłoszono konkursy dla uczelni w ramach POWER!

20 maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla uczelni w ramach 3 osi priorytetowej:

Konkurs dla przedsiębiorstw w ramach POIR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Ukazał się SZOOP do PO WER 2014-2020!

1 kwietnia na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ukazał się zaakceptowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) programu PO WER.

ZAAKCEPTOWANE WSZYSTKIE PROGRAMY OPERACYJNE NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ 2014-2020!

13 lutego KE zatwierdziła 9 RPO oraz POIR, co oznacza, że mamy „zielone światło” do uruchomienia wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020.

MIR udostępniło wzór wniosku aplikacyjnego do PO WER 2014-2020!

03.02.2015 MIR udostępniło System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Ogłoszono konkurs "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni"

Ogłoszono ostatni konkurs w ramach działania "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni"

Nowy program dotacyjny dla polskich przedsiębiorstw!

6 stycznia 2015 r. otwarty został konkurs w ramach instrumentu pod nazwą Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation - FTI).

Ruszają Fundusze Unijne 2014-2020!

Od drugiego kwartału ruszają fundusze unijne, przeznaczone na nowy okres programowania. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram planowanych konkursów na 2015 rok. 
Wynika z niego, że pierwsze nabory rozpoczną się w kwietniu b.r.

PIERWSZY KONKURS Z FUNDUSZY 2014-2020

Pierwszy konkurs z pierwszego zatwierdzonego w nowej perspektywie programu operacyjnego, Polska Cyfrowa, został ogłoszony 30 grudnia 2014 r. na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Jego budżet to ponad 900 mln zł. Możliwie jest zatem rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. 

First 1 2 3 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł