Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Zasady zarabiania na badaniach naukowych - system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 23-24.11.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. 

Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien chemicznych Łódź) styczeń 2020

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

DZIEŃ 1: 9.30 - 14.30 

Moduł 1:  
Własność intelektualna – nowy podział praw i obowiązków w jednostce naukowej w kontekście aktualizacji prawa

 • Kapitał intelektualny,
 • Rodzaje praw własności intelektualnej,
 • Zasady ochrony prawa,
 • Prawo własności – elementy uwłaszczenia w szkole wyższej,
 • Rola przedsiębiorcy w procesie zabezpieczenia praw IP,
 • Formy wyceny własności intelektualnej.

Moduł 2: 
Innowacyjność podstawą budowy wartości projektu badawczego i/lub wdrożeniowego

 • Różnice między własnością intelektualną a innowacją,
 • Definicja i rodzaje innowacyjności, wraz z z przykładami dobrych praktyk (wg Oslo Manual):
  -Innowacja produktowa
  -Innowacja procesowa
  -Innowacja marketingowa
  -Innowacja organizacyjna
 • Strategia innowacji w jednostce naukowej oraz przedsiębiorstwie – nowe możliwości,
 • Nowy system innowacji w kontekście nowelizacji ustawy – szanse i zagrożenia,
 • Oferta jednostki naukowej dla przemysłu – fakty i mity,
 • Platformy współpracy naukowo – biznesowej dla wsparcia innowacji.

Moduł 3: 
Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 1

 • Definicja komercjalizacji oraz części składowe procesu,
 • Strategia komercjalizacji – rola partnera biznesowego,
 • Terminy w procesie komercjalizacji po nowelizacji ustawy,
 • Cykl komercjalizacji technologii – schemat działań,
 • Ścieżki komercjalizacji – analiza efektywności.

 

Moduł 4: 

Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 2

 • Rola naukowca, jednostki naukowej oraz przedsiębiorstwa zewnętrznego w procesie komercjalizacji – nowe uregulowania,
 • Wynagrodzenie w procesie komercjalizacji,
 • Obciążenia publiczno-prawne w cyklu komercjalizacji,
 • Rola jednostek wspierających naukę i biznes w procesie komercjalizacji – linia demarkacyjna pomiędzy kompetencjami CTT, AIP oraz spółką celową.

DZIEŃ 2: 9.30 - 14.30

Moduł 5: 
Ekosystem innowacji – polski model

 • Formy włączania przedsiębiorców w proces dydaktyki, prac badawczych i usług eksperckich,
 • Rola partnerów gospodarczych w budowie ekosystemu innowacji w uczelni,
 • Konieczność nowelizacji posiadanych regulacji uczelni w obszarze komercjalizacji,
 • Dobre przykłady uregulowań w obszarze wsparcia innowacji na uczelniach,
 • Regulaminy wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni – oferta dla biznesu,
 • Kluczowe umowy w procesie zarządzania własnością intelektualną,
 • Formy finansowania publicznego procesu komercjalizacji wiedzy / technologii.

Moduł 6: 
Przedsiębiorczość akademicka – pożądane efekty

 • Modele przedsiębiorczości akademickiej,
 • Spółka spin-off / przedsiębiorstwo spin-out jako metoda komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
 • Zasady tworzenia spółek przy uczelniach, w tym kwestia aportu własności intelektualnej,
 • Wykorzystanie infrastruktury uczelni przez spółki zewnętrzne,
 • Rola partnera strategicznego,
 • Formy współpracy spółki spin-off/out z jednostką naukową.

Moduł 7: 
Przedsiębiorczość akademicka – kwestie formalno-prawne

 • Podział zadań – spółka celowa a centrum transferu technologii,
 • Grupa kapitałowa przy jednostce naukowej – szanse i zagrożenia,
 • Działalność typu spin-off / spin- out na gruncie nowych przepisów prawnych,
 • Formy prawne spółek akademickich, w tym spólki celowej,
 • Oferta spółki celowej dla przemysłu,
 • Przykłady działających spółek „odpryskowych”.

Moduł 8:
Kapitałowe finansowanie innowacji

 • Zapotrzebowanie na kapitał dla start – up,
 • Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako źródło wsparcia finansowego dla innowacyjny przedsięwzięć gospodarczych (seed i venture capital, anioły biznesu),
 • Rola inwestora kapitałowego w nowym systemie innowacji – szanse dla uczelni oraz jej pracowników,
 • Finansowanie branżowe,
 • Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych przedsiębiorstw (New Connect).


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł