Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Fundusze dla firm

Jak pokazały poprzednie lata, fundusze z UE stanowią szansę dla rozwoju przedsiębiorstw, jednakże jednym z największych problemów w pozyskiwaniu dotacji europejskich jest nie tylko informacja, gdzie i na co można pozyskać środki, ale przede wszystkim niezwykle skomplikowana struktura wniosków aplikacyjnych.
Zespół Ekspertów EUROPOINT, pragnąc wesprzeć Państwa w realizacji celów rozwojowych dla przedsiębiorstwa, w standardzie usługi doradczej, zweryfikuje kwalifikowalność Państwa przedsięwzięcia do funduszy UE i opracuje wniosek aplikacyjny.


Oferta wsparcia Zespołu Ekspertów Europoint w kontekście możliwych projektów w perspektywie 2014-2020:

 • Energooszczędna Firma – jednym z priorytetów strategii Europa 2020 jest zmniejszenie energochłonności gospodarki i zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
  Tak określone priorytety, znajdują odzwierciedlenie w możliwości otrzymania dotacji na działania mające na celu m.in.:
  - Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków, o które przedsiębiorstwa opierają swoją działalność (np. termomodernizacje, zmiana oświetlenia na energooszczędne)
  - Wymiany urządzeń, na maszyny, które mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko, w tym np. poprzez zmniejszenie poboru energii, zmniejszenie ilości odpadów, zmniejszenie zużycia substancji szkodliwych dla środowiska
  - Zastosowania OZE w procesie produkcji/świadczenia usług przedsiębiorstwa, w tym np. kolektory słoneczne, biomasa, pompy ciepła, fotowoltaika.
 • Innowacje dla Biznesu – wdrażanie innowacji na rynek, stanowi jeden z priorytetów okresu programowania 2014-2020, gdyż współczesna gospodarka wymaga ciągłego podnoszenia jakości i stosowania najnowszych rozwiązań, tak aby produkty/usługi świadczone na rynku były konkurencyjne, nie tylko w skali kraju, ale także UE i rynków całego świata.
  Rozwiązania innowacyjne to z jednej strony efekt ciągłego ulepszania produktów/świadczonych usług, z drugiej zaś strony transferu najnowszej wiedzy do przedsiębiorstw, w tym m.in. w oparciu o:
  - Projekty badawcze, w tym projekty przedsiębiorstw, oraz wspólne programy badawcze z jednostkami naukowymi
  - Zakup i Wdrożenie Najnowszych technologii, jako element transferu wiedzy do gospodarki
 • Partnerstwo dla Innowacji – w wielu konkursach adresowanych do przedsiębiorstw, wymogiem będzie współpraca z jednostką naukową. Dlatego też w oparciu o doświadczenia z realizowanych projektów, w tym adresowanych do pracowników naukowych z terenu całej Polski, nasz Zespół może wesprzeć Państwa w:
  - Procesie doboru adekwatnej dla Państwa branży i zakresu projektu, jednostki naukowej
  - Nawiązaniu partnerstwa, wraz z zawarciem stosownej umowy lub listu intencyjnego
  - Opracowania wniosku aplikacyjnego, dla wspólnego przedsięwzięcia (programu badawczego, który zakończy się wdrożeniem), z udziałem jednostki naukowej.
 • Rozwój Kadr – gospodarka oparta na wiedzy, wymaga wiedzy i wciąż nowych kompetencji. W kontekście dynamicznych zmian rynkowych, sposobów świadczenia usług, procesów produkcji, skutecznych sposobów marketingu i sprzedaży, Państwa pracownicy muszą nieustannie podnosić kompetencje.
  W nowym okresie finansowania 2014-2020 zmienia się model finansowania szkoleń. Umożliwi to Państwu wybór szkoleń z oferty szkoleniowej podmiotów wpisanych do ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). EUROPOINT spełnia niezbędne kryteria umożliwiające wpis do RUR, co mamy nadzieję od 2015 umożliwi Państwu otrzymanie dofinansowania na szkolenia z naszej oferty, zgodne z priorytetami i poszczególnych regionów. Możliwym też będzie opracowanie na Państwa życzenie projektu zamkniętego, na który mogą zyskać Państwo akceptację do dofinansowania.


Z naszych doświadczeń, we współpracy z klientami wynika, iż jednym z największych problemów w pozyskiwaniu dotacji europejskich jest niezwykle skomplikowana procedura opracowywania i składania wniosków o dofinansowanie.
Szereg dokumentów, których prawidłowe wypełnienie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków europejskich często stanowią niemożliwą dla wielu do pokonania barierę. Nasi specjaliści ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dzięki wieloletniemu doświadczeniu mogą znacząco ułatwić proces pozyskiwania środków unijnych, przeprowadzając po kolei przez każdy etap procedury i doradzając najbardziej korzystne rozwiązania.
Gwarantem jakości usług świadczonych przez Ekspertów EUROPOINT, jest ponad 160 mln zł dotacji europejskich pozyskanych dla naszych dotychczasowych klientów.

Zapraszamy, zatem do współpracy.

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł