Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Mamy wieloletnie doświadczenie

O FIRMIE

EUROPOINT działa na rynku od 2003 roku. Naszym celem jest pomnażanie kapitału społecznego i gospodarczego osób, firm i instytucji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Rozwój jest zatem dla nas wartością!
Wierzymy, że poszukując nowych, innowacyjnych rozwiązań, warto sięgać po wiedzę i doświadczenie ludzi, jako fundamentalnego warunku sukcesu. Właśnie, dlatego w EUROPOINT od lat tworzymy środowisko ekspertów, których cechuje wiedza poparta doświadczeniem i osobowość.

EUROPOINT, to ponad 12 lat doświadczeń, związanych ze świadczeniem usług rozwojowych, w tym przede wszystkim w zakresie:

 • Szkoleń otwartych i zamkniętych, z zakresu:

- funduszy europejskich, w kontekście pozyskiwania funduszy na określone cele, zarządzania projektami, realizacji projektów zgodnie z wytycznymi, kontroli, zmian w projekcie, rozliczania projektów,

- komercjalizacji, innowacji i zarządzania własnością intelektualną,

- kompetencji miękkich wspierających rozwój organizacji

Jesteśmy punktem innowacyjnego podejścia do rozwoju uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych, jednostek administracji centralnej oraz samorządowej, przedsiębiorstw, międzynarodowych firm, fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji finansowych.

Każdy nasz klient otaczany jest wachlarzem usług dopasowanych do jego potrzeb.

Nasza firma gwarantuje najlepszą jakość szkoleń dzięki specjalistom, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Kadrę trenerską tworzą m.in. wybitni eksperci, na co dzień uczestniczący w przyznawaniu funduszy europejskich ich kontroli i rozliczaniu. Dzięki nowoczesnym i zobowiązującym projektom firma współpracuje również z pracownikami naukowymi renomowanych polskich uczelni.

EUROPOINT:

 • Jest członkiem  Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
 • Należy do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • Uczestniczy w pracach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Stale współpracujemy z:

 • Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny przy krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie
 • Centrum Szkolenie i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

EUROPOINT posiada:

 • certyfikat jakości MSUES nr 42/2014, który został przyznany w efekcie audytu certyfikacyjnego, weryfikującego pełne wdrożenie i stosowanie standardów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • certyfikat i jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod numerem nr 2.12/00098/2006.
wiecej

NASZA WIZJA

Budujemy firmę działającą na rynku krajowym i międzynarodowym w której:

 • Kreujemy nową, lepszą rzeczywistość dla osób, firm i instytucji by rozwijały się i stawały się coraz lepsze.
 • Dbamy o efekty i najwyższą jakość rozwoju naszych klientów działając etycznie i zgodnie z naszymi wartościami.
 • Pomagamy naszym klientom wdrażać i realizować pomysły i plany rozwojowe w oparciu o posiadane kompetencje, wiedzę ekspercką i dostępne źródła finansowania.

NASZA MISJA

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą, której celem jest pomnażanie kapitału społecznego i gospodarczego osób, firm i instytucji na rynku krajowym i międzynarodowym, realizując przedsięwzięcia w zakresie:

 • planowania i wdrażania działań rozwojowych, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i dostępne źródła finansowania,
 • inicjowania i wzmacniania współpracy nauki z biznesem

Nasze działania realizujemy świadcząc usługi rozwojowe, głównie szkolenia i doradztwo.

WARTOŚCI

Nasze wartości organizacyjne:

 • Człowiek - wierzymy, że człowiek jest niepowtarzalną i wolną istotą mającą do zaoferowania światu coś wyjątkowego.
 • Pro aktywność - wierzymy, że postawa proaktywna rozumiana jako gotowość do podejmowania wyzwań i wpływania na rzeczywistość jest warunkiem rozwoju i budowania lepszego świata.
 • Rozwój - wierzymy, że rozwój ludzi, społeczeństwa i gospodarki jest możliwy i konieczny do pełniejszego istnienia.
 • Kreatywność - Wierzymy, że przełamywanie schematów w myśleniu pozwala stworzyć nową jakość w świecie.
 • Odpowiedzialność - wierzymy, że warunkiem podejmowania działań i decyzji jest branie za nie odpowiedzialności i ponoszenie ich konsekwencji.
 • Samodzielność - wierzymy, że każdy może stawać się coraz bardziej samodzielny i przez to mieć większy wpływ na otaczający go świat.
 • Wiedza - wierzymy, że zdobywanie wiedzy jest niezbędne do zrozumienia otaczającego świata i skutecznego w nim działania.
 • Współpraca - wierzymy, że człowiek żyje w i dla społeczeństwa, a kontekst i sens jego życia nadają relacje z innymi. Dlatego koniecznością jest umiejętność współpracy i lojalność wobec tych, z którymi współpracuje.
 • Otwartość - świat, w którym żyjemy, jest różnorodny, dlatego wierzymy, że postawa tolerancji, otwartości na to co nowe i inne oraz komunikacja zapewnia dobre i efektywne funkcjonowanie.
 • Szacunek - wierzymy, że podstawową zasadą współdziałania jest szacunek do drugiej osoby.
 • Uczciwość - wierzymy, że podstawą długofalowych i efektywnych działań jest uczciwość i poszanowanie prawa.
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł