Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Ogłoszone konkursy z Polski Cyfrowej.

Obecnie ogłoszone są następujące konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

  • 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) – termin składania wniosków do 30.12.2015
  • 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) – termin składania wniosków do 29.02.2016
  • 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kulturytermin składania wniosków do 29.01.2016
  • 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowychtermin składania wniosków do 02.02.2016
  • 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach– termin składania wniosków do 30.12.2015

Dla osób zaangażowanych w proces tworzenia aplikacji przygotowaliśmy szkolenie warsztatowe:

PO PC 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów.

Które odbędzie się w Krakowie w dniach 5-6 listopada.

Zapraszamy na szkolenie:

  • Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego,
  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych,
  • Osoby, które chcą rozwijać warsztat opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych do programu POPC, poznać nowe procedury pozyskiwania środków z tego programu oraz zasady opracowania wniosków aplikacyjnych.

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową.

Zapraszamy.

 

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł