Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Konkursy z PO Inteligentny Rozwój

Od uruchomienia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszono już 9 programów.
Dwa z tych konkursów już się zakończyły, ale do pozostałych można pisać i składać aplikacje!

W tym tygodniu ogłoszono konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na który czekali duzi przedsiębiorcy stawiający na rozwój w oparciu o prace B+R. Jest to poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. Szybka ścieżka). Do rozdysponowanie będzie 750 mln zł na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w konkursie dla dużych przedsiębiorstw.

Do końca bieżącego roku będą jeszcze uruchomione nabory na:
• dofinansowanie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych (poddziałanie 2.3.3);
• dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4);
• dofinansowanie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym (poddziałanie 3.2.2);
• dofinansowanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja (poddziałanie 4.1.4).

Osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy unijnych, jak również realizacją i rozliczaniem projektów zapraszamy do współpracy, oraz na nasze najbliższe szkolenia: http://www.europoint.com.pl/harmonogram

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł