Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Przygotowanie merytoryczne prowadzących szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" oceniam bardzo wysoko.Wiedza przekazywana w sposób przystęp...
Zobacz inne opinie

Aktualności

PARP ogłosiła konkursy dla przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkursy, na które od dłuższego czasu czekali przedsiębiorcy. Dzięki nim firmy będą mogły otrzymać dotacje na wdrożenie innowacji w swojej działalności. 

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o zaplanowanych na ten rok trzech pierwszych konkursach:

  • Badanie na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1)  

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 września br.
Maksymalna kwota dofinansowania jaką mogą uzyskać przedsiębiorcy, wynosi 20 mln zł. Poziom dofinansowania na część badawczą nie może przekroczyć 450 tys. zł, a na usługi doradcze 500 tys. zł. Budżet przeznaczony na konkurs to 500 mln zł.
Dofinansowane będą mogły być inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  • Wdrażanie innowacji przez MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.3.1)  

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 października br.
Budżet projektu o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, nie może być niższy niż 1 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania, jaką można uzyskać, to 7 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% w zakresie wydatków na inwestycje oraz do 85% na wydatki związane z zakupem usług doradczych. Budżet przeznaczony na nabór to 80 mln zł.
Dofinansowane będą projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje dotyczące zakupu, montażu i uruchomienia maszyn oraz urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. Ze środków będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (wchodzący w skład ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych).

  • Bony na innowacje dla MŚP (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2). Ich budżet wynosi ponad 626 mln zł.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 grudnia br.
Budżet projektu o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, nie może być niższy niż 60 tys. zł i wyższy od 400 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi do 80% w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy oraz do 70 % w przypadku średniego przedsiębiorcy. Budżet przeznaczony na nabór to 46,1 mln zł.
Dofinansowane będą projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła ww. usłudze. Projekt Bony na innowacje dla MŚP stwarza również możliwość dofinansowania do zakupu materiałów, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł