Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Trwałość projektu i zasada efketywności - czyli jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu.(ze szczególnym uwzględnieniem projetów B+R)

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 18.03.2020 - ODWOŁANO
Cena: 750 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 750 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

 

(od 11.00 do 17.15)

Moduł 1:

System kontroli funduszy pomocowych w Polsce: kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych (dotyczących budżetu ogólnego oraz polityki spójności) oraz prawa krajowego, noty informacyjne Komisji Europejskiej odnoszące się do kontroli i nieprawidłowości funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. krajowe instytucje kontrolne, wspólnotowe instytucje kontrolne, konsekwencje prowadzonych działań kontrolnych, definicja nieprawidłowości, sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości.

Moduł 2:

Charakterystyka zasady trwałości oraz zasady efektywności projektu:

 • zasada trwałości a znacząca modyfikacja
 • kluczowe elementy definicji znaczącej modyfikacji:

          - definicja infrastruktury

          - zaprzestanie działalności produkcyjnej

          - zmiana charakteru własności elementu infrastruktury

          - wpływ na charakter i warunki realizacji operacji

          - nieuzasadnione korzyści

          - termin zakończenia projektu

 • analiza problemowych przypadków występujących w przeszłości
 • zasada trwałości a osiągnięcie wskaźników projektu
 • dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości
 • różnice w podejściu do kontroli po zakończeniu realizacji projektu występujące pomiędzy przepisami  odnoszącymi się do perspektywy 2007-2013 a perspektywy 2014-2020
 • zasady wyliczania wartości korekty finansowej w przypadku naruszenia zasady trwałości
 • zasada efektywności:

         - efektywność a efekty projektu

         - rozliczania efektów projektu a wskaźniki

         - zasada efektywności a trwałość projektu

Moduł 3:

Zasada trwałość oraz zasada efektywności w przypadku projektów B+R

 • Środki trwałe w projektach B+R
 • Trwałość prowadzonych badań
 • Ryzyka związane z realizacją projektu BR współfinansowanego ze środków UE
 • Kadra zarządzająca projektem i jej doświadczenie
 • Zarządzanie zmianą w projekcie i jej wpływ na zakres merytoryczny i budżet projektu
 • Utrzymanie wskaźników w projekcie na planowanym poziomie
 • Czynnik czasu a terminowość realizowanych zadań
 • Znajomość polskiego i unijnego prawodawstwa
 • Ryzyka związane z pomocą publiczną

Moduł 4:

Pozostałe rodzaje kontroli prowadzonych po zakończeniu projektu (cel, zakres czynności sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych błędów i nieprawidłowości):

 • zachowanie zasady zakazującej podwójnego współfinansowania
 • przychody projektu
 • archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem
 • rozliczenie podatku VAT  (Zmiany w zakresie kwalifikowalności VAT w świetle wyroku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14)

METODY SZKOLENIA:

 • Wykład (prezentacja power point)
 • Praca w grupach
 • Case study
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł