Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Trwałość projektu i zasada efketywności - czyli jak nie stracić dotacji po rozliczeniu projektu.(ze szczególnym uwzględnieniem projetów B+R)

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 18.03.2020 - ODWOŁANO
Cena: 750 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 750 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE ?

Każdy z Beneficjentów podpisujących umowę o dofinansowanie zobowiązuje się tym samym do poddania się czynnościom kontrolnym z tytułu otrzymanego wsparcia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, iż wykorzystane dofinansowanie podlegać będzie kontroli również po pozytywnym zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Są to w szczególności następujące rodzaje czynności:

  • kontrola zachowania zasady trwałości,
  • monitoring osiąganych przychodów z tytułu realizacji projektu,
  • kontrola utrzymania wskaźników (zasada efektywności),
  • kontrola przestrzegania zasady zakazującej podwójnego współfinansowania, oraz
  • kontrola archiwizacji dokumentów związanych z projektem.

Dodatkowo pamiętać należy, iż kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu ze względu na swoją specyfikę różnią się od kontroli prowadzonych w trakcie jego realizacji. Pozytywne wyniki wcześniejszych kontroli nie dają gwarancji  uniknięcia błędów w przywołanym powyżej zakresie i co z tym związane konieczności zwrotu środków.

Kontrolą o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia służb audytowych KE jest niewątpliwie kontrola trwałości. To w jej ramach weryfikowane są wszystkie odstępstwa od pierwotnych założeń projektu, oraz ewentualne zmiany własnościowe dokonane względem wybudowanej/zakupionej infrastruktury/środków trwałych.

Chcąc uświadomić Państwu, na jakich zasadach powinni Państwo zarządzań infrastrukturą zrealizowanego projektu przygotowaliśmy specjalne szkolenie dedykowane wyłącznie kontrolom prowadzonym po zakończeniu  projektu.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Beneficjenci pomocy UE którzy realizują lub zakończyli realizację projektów (w szczególności projektów B+R)
  • Pracownicy instytucji kontrolnych odpowiedzialni za prowadzenia kontroli po zakończeniu projektu

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł