Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Baza konkurencyjności po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2018 oraz nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 28.11.2019
Cena: 670 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 670 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktowanie tematu. POLECAM.

Szymon Kawa, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Kraków, luty 2017

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE?

Jednym z obowiązków ciążących na Beneficjentach realizujących projekty w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest ponoszenie wydatków zgodnie z na nowo zdefiniowaną zasadą uczciwej konkurencji. Obejmuje ona zarówno zamówienia dokonywane na podstawie Prawa Zamówień Publicznych jak również te udzielane na podstawie zasady konkurencyjności. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nakładają w związku z powyższym na Beneficjentów szereg nowych wymogów związanych z realizacją zamówień w projektach współfinasowanych ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z nowymi zasadami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie- w szczególności tymi wprowadzonymi od 1 stycznia 2018 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na praktyczne opanowanie nowych zasad udzielania zamówień a tym samym zmniejszy ryzyko konieczności zwrotu środków z racji na popełnione błędy. Uczestnicy szkolenia opanują także zasady obsługi ogłoszeń o udzielnych zamówieniach publikowanych w Bazie Konkurencyjności.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień i ponoszenie wydatków dokonywanych w ramach projektów współfinasowanych ze środków UE, pracownicy instytucji zarządzających , instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających odpowiedzialni za kontrolę kwalifikowalności wydatków w projektach UE. Osoby publikujące ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

BRAK

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł