Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

„Nowe szanse na dofinansowanie uczelni w ramach środków publicznych”

Miejsce szkolenia: Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Poznań
Termin: 5.04.2016; 12.04.2016; 26.04.2016; 10.05.2016; 17.05.2016
Cena: 290 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 290 zł brutto).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, catering
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

EUROPOINT oraz PCG Polska i Partners in Progress zapraszają do udziału w szkoleniach zatytułowanych „Nowe szanse na dofinansowanie uczelni w ramach środków publicznych”.

Szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych przez szkoły wyższe w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dokonamy dla Państwa kompleksowego przeglądu dostępnych źródeł finansowania w ramach programów operacyjnych Wiedza i Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, oraz Infrastruktura i Środowisko, z uwzględnieniem wskazanych w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych typów projektów.

Zidentyfikujemy ograniczenia dotyczące minimalnej i maksymalnej wartości projektu i tzw. kosztów kwalifikowalnych. Wskażemy planowane terminy naborów wniosków w 2016 r. oraz instytucje odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków.

Szkolenie zwieńczy praktyczny moduł konsultacyjny, w czasie którego wskażemy konkretne przykłady rozwiązań, na które można pozyskać dofinansowanie. 

 

Adresaci szkoleń

  • Przedstawiciele zarządu uczelni: kanclerze, dziekani, kierownicy, dyrektorzy
  • Kierownicy działów IT i administratorzy zasobów informatycznych uczelni
  • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i koordynację projektów 
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł