Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Trwałość projektu – czyli jak nie stracić dotacji.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 22.06.2016
Cena: 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 550 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Moduł 1:

 • System kontroli funduszy pomocowych w Polsce: kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych (dotyczących budżetu ogólnego oraz polityki spójności) oraz prawa krajowego, noty informacyjne Komisji Europejskiej odnoszące się do kontroli i nieprawidłowości funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. krajowe instytucje kontrolne, wspólnotowe instytucje kontrolne, konsekwencje prowadzonych działań kontrolnych, definicja nieprawidłowości, sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości.

Moduł 2:

 • Charakterystyka zasady trwałości projektu:
  • zasada trwałości a znacząca modyfikacja
  • kluczowe elementy definicji znaczącej modyfikacji:
   • definicja infrastruktury
   • zaprzestanie działalności produkcyjnej
   • zmiana charakteru własności elementu infrastruktury
   • wpływ na charakter i warunki realizacji operacji
   • nieuzasadnione korzyści
   • termin zakończenia projektu
  • analiza problemowych przypadków występujących w przeszłości
  • zasada trwałości a osiągnięcie wskaźników projektu
  • dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości
  • zasady wyliczania wartości korekty finansowej w przypadku naruszenia zasady trwałości

Moduł 3:

 • Pozostałe rodzaje kontroli prowadzonych po zakończeniu projektu(cel, zakres czynności sprawdzających, instytucje uprawnione, cezura czasowa, konsekwencje wykrytych błędów i nieprawidłowości):
  • zachowanie zasady zakazującej podwójnego współfinansowania
  • przychody projektu
  • archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem
  • rozliczenie podatku VAT  

 Moduł 4:

 • Różnice w podejściu do kontroli po zakończeniu realizacji projektu występujące pomiędzy przepisami  odnoszącymi się do perspektywy 2007-2013 a perspektywy 2014-2020
 • Zmiany w zakresie kwalifikowalności VAT w świetle wyroku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14. 

 

Ramowy plan dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł