Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Kwalifikowalność kosztów i Rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 – aspekty praktyczne

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 04-05.07.2016
Cena: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW I ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PERSPEKTYWIE 2014-2020 – ASPEKTY PRAKTYCZNE” ?

Zasady kwalifikowalności kosztów są jednym z najważniejszych elementów przy tworzeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych, jak również przy ich późniejszej realizacji oraz rozliczaniu. Szczegółowa znajomość Wytycznych kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020 pozwoli właściwie zaplanować i zrealizować projekt.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom pełnego wachlarza przepisów, wytycznych i ich najnowszych interpretacji, które są niezbędne, aby móc z powodzeniem przygotować oraz co istotniejsze zrealizować projekt i zminimalizować ryzyko zwrotu pieniędzy w całym okresie przechowywania dokumentów. Warsztaty prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady problemów, z którymi spotykają się podmioty realizujące projekty oraz instytucje pośredniczące/wdrażające, począwszy od momentu podpisania umowy aż po otrzymanie refundacji za ostatni wniosek o płatność. Podczas interaktywnych zajęć zostaną przedstawione propozycje rozwiązywania tych problemów oraz zapobiegania im.

Proponowane szkolenie prowadzone w formie interaktywnej (warsztaty, przykłady, prezentacje, dyskusja) z wykorzystaniem flipcharta – prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia zaprasza uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z praktyką wdrażania funduszy w perspektywie 2014-2020. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Osoby pozyskujące fundusze unijne dla administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ich rozwój
  • Pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych, zajmujący się pozyskiwaniem funduszy i planowaniem rozwoju instytucji
  • Pracownicy przedsiębiorstw planujący przedsięwzięcia rozwojowe - Specjaliści ds. środków unijnych w firmach
  • Pracownicy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych
  • Przedstawiciele NGO
  • Pracownicy zespołów projektowych
  • Zainteresowani korzystaniem z dofinansowania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł