Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

PO PC 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-17.11.2015
Cena: 1.090 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.090 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Jak zwykle firma EUROPOINT nie zawiodła mnie i spełniła moje oczekiwania związane ze szkoleniem. Miła atmosfera prowadzącego szkolenie oraz ogromny zasób wiedzy był dodatkowym walorem przedsięwzięcia. Samo miejsce - Hotel Justyna - Kraków - też wywarł na mnie pozytywne wrażenie. polecam wszystkim chętnym szkolenia organizowane przez EUROPOINT.

Ewa Kuczyńska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, listopad 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „PO PC 2014-2020- wniosek o dofinansowanie, procedury naboru, wytyczne w zakresie kwalifikowania kosztów”?

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest narzędziem rozwoju i wsparcia infrastruktury informatycznej publicznej i biznesowej, ma doprowadzić stworzenia warunków w Polsce na impet cyfrowy. Oferta programu z jednej strony jest wsparciem dla rozprzestrzeniania się innowacyjności i kreatywności, z drugiej zaś elementem sprzyjającym realizacji działań z zakresu włączenia społecznego, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, upowszechnienia wykorzystania technologii cyfrowych i zapewnienia odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych publicznych, ale również komercyjnych. 

Jak sięgać po fundusze w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa?

Jak określić zasady kwalifikowalności kosztów i poprawnie skonstruować budżet projektu?

Na czym polega nowy model logiki projektowej we wniosku aplikacyjnym POPC 2014-2020?

Aby uzyskać odpowiedź na te i inne pytania, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego uczestnicy usystematyzują wiedzę związaną z Programem Operacyjnym PC 2014-2020, będą wiedzieli gdzie szukać informacji na jego temat, jak odróżniać system krajowej obsługi EFRR od systemów regionalnych, oraz poznają  różnice między programami regionalnymi a  POPC 2014-2020.

Nasze szkolenie koncentruje się na warsztacie aplikacyjnym, a jego celem jest nabycie umiejętności poprawnego opracowania dokumentacji powiązanej z wnioskiem o dofinansowanie i prawidłowego przejścia przez procedurę naboru wniosków w nowej perspektywie finansowej EFRR 2014-2020 w Programie Polska Cyfrowa, w każdym z Priorytetów Programu. Uczestnicy zapoznają się z tematyką dotyczącą procedur aplikacyjnych, opracowania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków i konstruowania budżetów projektów, jak również z wytycznymi w zakresie opracowania projektu z uwzględnieniem konstrukcji wskaźników projektu oraz założeń do studium wykonalności.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili poprawnie zidentyfikować możliwości aplikacyjne dla własnych firm, instytucji czy organizacji. Będą też wiedzieli, co się zmieniło w stosunku do starego okresu programowania 2007-2013,   jakich rozwiązań nie można powtarzać, oraz jak poprawnie ująć projekt we wniosku aplikacyjnym.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego,
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych,
  • Osób, które chcą rozwijać warsztat opracowywania projektów i wniosków aplikacyjnych do programu POPC, poznać nowe procedury pozyskiwania środków z tego programu oraz zasady opracowania wniosków aplikacyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :  brak

W szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak również osoby, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Zróżnicowanie grupy szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń, oraz stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na tematykę projektową. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 25 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł