Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Projekty Partnerskie - przygotowanie i realizacja.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 18-19.06.2015
Cena: 990 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 990 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Poznanie ważnych zagadnień dotyczących partnerstwa w projektach, specyfiki działania różnych sektorów oraz możliwości realizacji projektów w formule partnerstwa.
 • Poznanie doświadczeń z realizacji projektów partnerskich w ramach Programów Operacyjnych w poprzedniej perspektywie, poznanie ich mocnych i słabych stron
 • Poznanie zasad projektów partnerskich, podziału zadań, partnerskiego harmonogramu oraz budżetu
 • Poznanie minimalnego zakresu umowy partnerskiej
 • Poznanie szczegółowych regulacji dotyczących zawierania umów partnerskich, w tym wyboru partnerów prywatnych przez podmioty publiczne;
 • Poznanie szczegółowych regulacji dotyczących zlecania zadań przez podmioty publiczne, objęte obowiązkiem stosowania ustawy Pzp, jak też przez podmioty prywatne, do których ustawa Pzp nie znajduje zastosowania; 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się jak:

 • Planować i realizować projekty w formule partnerstwa
 • Wyłaniać partnera, w zależności od tego, czy jest on podmiotem prywatnym, czy publicznym;
 • Zlecać zadania w trybie ustawy Pzp oraz zgodnie z zasadami przejrzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji;

Będziesz wiedział jak:

 • Przygotować projekt zgodnie ze specyfiką projektów partnerskich
 • Wyłonić partnera
 • Zlecić zadania w projekcie

Będziesz potrafił:

 • Przygotować minimalny zakres umowy partnerskiej
 • Przygotować podział zadań w partnerstwie
 • Określić przepływy pieniędzy w partnerstwie
 • Wyłonić partnera niepublicznego
 • Zlecić zadania na zewnątrz zgodnie z PZP oraz zasadą konkurencyjności

Główny cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji projektów partnerskich.

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł