Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Trudny temat przekazany przez kompetentnego prowadzącego w bardzo przystępny sposób. Odnoszenie się do realiów miejsca pracy, połączone z konsultacjami pom...
Zobacz inne opinie

Zamykanie projektów infrastrukturalnych 2007-2013 – przygotowanie tzw. aneksu czyszczącego.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 2-3.07.2015
Cena: 1.100 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.100 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAMYKANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH?

Okres programowania 2007-2013 wszedł w ostatnią fazę, a zakres działania organów krajowych uczestniczących w kontroli finansowej i audytach funduszy UE cały czas się poszerza. Chociaż Komisja Europejska opiera się w dużej mierze na działaniach kontroli finansowej podejmowanych przez organy krajowe, to przeprowadza również własne kompleksowe audyty. Nieprzestrzeganie przepisów i nieprawidłowych refundacji funduszy UE może prowadzić do zwrotów i odpowiedzialności finansowej beneficjentów.

W większości projektów samorządowych, jak również realizowanych przez uczelnie, służbę zdrowia, spółki komunalne, instytucje kultury czy instytucje kościelne, nie brano pod uwagę pomocy publicznej i dochodowości - nie przewidywano żadnych opłat ponoszonych przez korzystających z infrastruktury wybudowanej przy wsparciu unijnym. Tymczasem teraz pojawiają się problemy, ponieważ infrastrukturę tę trzeba utrzymać, co w dobie kryzysu i rosnącego zadłużenia samorządów staje się szczególnie trudnym zadaniem. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji okazuje się wprowadzanie odpłatności np. za parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, organizowanie wesel, wynajmowanie powierzchni pod kawiarenkę czy sklepik, etc.

Jak to zrobić, żeby wyeliminować/zredukować ryzyko zwrotu środków z uwagi na pomoc publiczną, trwałość, dochodowość i kwalifikowalność podatku VAT?

Wytyczne Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wprowadziły bezwzględny obowiązek aktualizowania analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 najpóźniej w momencie składania wniosku o płatność salda końcowego. Wiąże się to z przygotowaniem i podpisaniem tzw. „aneksu czyszczącego”.

Prowadzący szkolenie trener nauczy Państwa, jak umiejętnie przeprowadzić aktualizację analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową, i tym samym jak uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu. Dodatkowo nakłada się na to wątek trwałości projektu, ryzyka wystąpienia pomocy publicznej oraz kwalifikowalności podatku VAT.

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel, które pozwoli wypracować optymalne podejście do tematu zamknięcia projektu i co równie istotne, lepiej przygotować nas do sięgania po środki z UE w nadchodzącej perspektywie 2014-2020.
Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

 • Beneficjenci projektów infrastrukturalnych:
  • samorządy
  • uczelnie
  • służba zdrowia
  • spółki komunalne
  • instytucje kościelne,
  • instytucje kultury,  teatry,
  • szkoły
  • inne podmioty realizujące projekty infrastrukturalne
 • Pracownicy instytucji wdrażających/pośredniczących i zarządzających Funduszami Europejskimi (infrastruktura)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :
Doświadczenie w realizacji infrastrukturalnych projektów unijnych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł