Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Zarządzanie cyklem projektu- aspekty praktyczne opracowywania projektów do funduszy europejskich.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 7-8.12.2015
Cena: 980 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 980 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób spójny i zdyscyplinowany. Jego merytoryczna wartość stała na wysokim poziomie.

Damian Pasieka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, grudzień 2015

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Zarządzanie cyklem projektu- aspekty praktyczne opracowywania projektów do funduszy europejskich” ?

Fundusze europejskie, czyli fundusze Unii Europejskiej oraz fundusze na rzecz krajów rozwijających się utworzone przez Norwegię i Szwajcarię, stwarzają możliwości dofinansowywania projektów na szeroką skalę. Skala finansowania projektów związana jest z:

  • wielkością funduszy - na lata 2014-2020 do dyspozycji polskich instytucji będzie dostępne aż 82,5 mld euro tylko z funduszy Unii Europejskiej;
  • zakresem tematycznym - dofinansowywane będą projekty w wielu obszarach tematycznych, a najważniejsze z nich to: innowacje, przedsiębiorczość, drogi, badania i rozwój, zielona energia, transport przyjazny środowisku, społeczeństwo informacyjne, rozwój społeczny- rozwój dzieci i młodzieży, rozwój rynku pracy, ekonomii społecznej i pomocy społecznej;
  • zakresem beneficjentów - o dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty działające we wszystkich sektorach: publicznym- instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, administracja publiczna, prywatnym - podmioty prywatne, przedsiębiorstwa, sektor MŚP, społecznym - organizacje pozarządowe, organizacje non-profit.

Udział w szkoleniu pozwoli dobrze przygotować się, od strony metodologii opracowywania projektów, do absorpcji środków unijnych przez wiele instytucji, w wielu obszarach tematycznych i na wiele lat- niektóre programy (POWER) będą realizowane aż do 2023 r.

DLACZEGO TERAZ?

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie polskie programy operacyjne na lata 2014-2020 i dała zielone światło do przygotowywania się do nowych naborów i konkursów o środki z funduszy unijnych.

Szanse na pozyskanie dotacji na realizację własnych projektów będzie miało wiele instytucji i podmiotów w wielu obszarach tematycznych, ale poziom merytoryczny projektów, staranne przygotowanie wg ściśle ustalonych kryteriów, spełnienie wysokich wymagań metodologicznych, będą podstawowym warunkiem w nowych edycjach konkursów.

Wyższy stopień specjalizacji związany jest po pierwsze z zasobem doświadczeń projektowych po latach 2007-2013, z drugiej strony z wyższym poziomem rozwoju w wielu obszarach tematycznych. Mamy większą konkurencję w pozyskiwaniu dotacji, są wyższe oczekiwania i wymagania stawiane instytucjom wnioskującym.

W związku z tym instytucje zainteresowane pozyskiwaniem dotacji w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 muszą zadbać o rozwój warsztatu metodologii projektowej i kwalifikacji swoich pracowników i współpracowników w tym obszarze. Dzięki temu zwiększają szanse na realizację swoich projektów przy współfinansowaniu ze środków europejskich przez kolejne 9 lat.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest do osób pracujących w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

  • Pracowników instytucji publicznych - pracowników, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego
  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać warsztat opracowywania projektów do funduszy europejskich w oparciu o metodę zarządzania cyklem projektu, które planują podjąć pracę w obszarze pozyskiwania funduszy, które pracują w tym obszarze, ale mimo wcześniejszych zdobytych doświadczeń projektowych, chcą przećwiczyć warsztat projektowy z nowej perspektyw, dającej nowe spojrzenie i nową jakość w myśleniu projektowym.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013, jak i dla osób, które nie mają w tym zakresie większych doświadczeń. Różnorodność w grupie szkoleniowej daje możliwość wymiany doświadczeń osób  bardziej doświadczonych osobom mniej doświadczonym, jak również stwarza szansę na nieschematyczne spojrzenie na warsztat projektowy przez osoby, które mają mniejsze doświadczenie projektowe. Takie nieschematyczne spojrzenia, mogą mieś nowatorski charakter i dzięki temu rozwijać perspektywę metodologii projektowej, dając szansę na lepszą jakość wniosków aplikacyjnych.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł