Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH w NOWEJ PERSPEKTYWIE - lata 2021-2027!!!

Miejsce szkolenia: ON - LINE
Termin: 05.11.2021
Cena: 400 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 400 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

 

I cz. – 9.00 – 11.15

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz zasadami obowiązującymi kraje członkowskie, w tym Polskę, w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021 – 2027

Wprowadzenie Uczestników  w tematykę funduszy unijnych poprzez:

  • Wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących środków unijnych
  • Zasad i regulacji obowiązujących  państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków
  • Wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi

II. cz. – 11.30 – 13.45

Perspektywa finansowa UE 2014-2020 w Polsce. Możliwości współfinansowania projektów w ramach  programów operacyjnych  o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych.

  • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zakresu tematycznego poszczególnych programów operacyjnych
  • Zapoznanie Uczestników szkolenia z możliwościami realizacji projektów w ramach poszczególnych programów poprzez wskazanie obszarów tematycznych, grup beneficjentów, wysokości wsparcia, rodzaju kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych priorytetów

III cz. – 13.45 – 15.15

Perspektywa finansowa UE 2021 – 2027 w Polsce

  • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027
  • Perspektywa finansowa 2021-2027: najważniejsze zmiany dla potencjalnych Beneficjentów w projekcie Rozporządzenia ogólnego
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł