Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH w NOWEJ PERSPEKTYWIE - lata 2021-2027!!!

Miejsce szkolenia: ON - LINE
Termin: 16.04.2021
Cena: 390 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 390 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny.

Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

 

I cz. – 9.00 – 11.15

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz zasadami obowiązującymi kraje członkowskie, w tym Polskę, w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021 – 2027

Wprowadzenie Uczestników  w tematykę funduszy unijnych poprzez:

  • Wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących środków unijnych
  • Zasad i regulacji obowiązujących  państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków
  • Wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi

II. cz. – 11.30 – 13.45

Perspektywa finansowa UE 2014-2020 w Polsce. Możliwości współfinansowania projektów w ramach  programów operacyjnych  o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych.

  • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zakresu tematycznego poszczególnych programów operacyjnych
  • Zapoznanie Uczestników szkolenia z możliwościami realizacji projektów w ramach poszczególnych programów poprzez wskazanie obszarów tematycznych, grup beneficjentów, wysokości wsparcia, rodzaju kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych priorytetów

III cz. – 13.45 – 15.15

Perspektywa finansowa UE 2021 – 2027 w Polsce

  • Przedstawienie Uczestnikom szkolenia projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027
  • Perspektywa finansowa 2021-2027: najważniejsze zmiany dla potencjalnych Beneficjentów w projekcie Rozporządzenia ogólnego
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł