Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

FUNDUSZE UNIJNE

W ciągu kilkunastu lat działalności przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń dotyczących funduszy europejskich. Szkolenia unijne uczą nie tylko jak starać się o dotacje, ale również jak wykorzystywać i jak rozliczać otrzymane środki. Chcemy pomóc Państwu  skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój jaką dają dotacje z unii europejskiej i ten cel realizujemy właśnie poprzez szkolenia unijne. Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice,  Gdańsk i wiele innych polskich miast od wielu lat korzysta z naszych usług.
Ważnym elementem naszych najnowszych szkoleń są fundusze unijne 2014-2020 dotyczące;

  • komercjalizacji, innowacji i zarządzania własnością intelektualną, jak również współpracy nauki z biznesem,
  • kompetencji indywidualnych dla rozwoju osób działających w obszarze projektów unijnych i rozwojowych jak również współpracy nauki z biznesem.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet na najbliższe 7 lat.

Jakie programy operacyjne oraz priorytety będą w nowej perspektywie finansowej?
Jakie będą dotacje unijne dla firm? Jakie dofinansowania dla młodych rolników? A jakie fundusze dla NGO?
Jakie zmiany będą w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz realizacji dofinansowanych projektów?

Z tego typu pytaniami spotykamy się od kilku miesięcy niemal na co dzień. Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskacie Państwo uczestnicząc w naszych szkoleniach.

Poniżej prezentujemy natomiast wybrane informacje na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Fundusze Unijne 2014-2020 mają zwiększyć rozwój gospodarki, pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność i przede wszystkim poprawić jakość życia Polaków.

Priorytetami na lata 2014-2020 są:

  • Wsparcie dla badań naukowych i innowacji
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami
  • Zwiększenie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich do rynku pracy
  • Rozwój infrastruktury – rozbudowa dróg oraz zmodernizowanie tras kolejowych
  • Troska o środowisko naturalne – bardzo duży nacisk będzie położony na wykorzystanie energii odnawialnej, ochronę środowiska, usuwanie ścieków i odpadów, jak również przystosowanie do zmian klimatycznych
  • Wzmacnianie potencjału turystycznego regionów
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Zwiększenie dostępu do usług cyfrowych – m.in. dalszy rozwój szerokopasmowego internetu.


Fundusze unijne 2014-2020 będą podzielone miedzy sześcioma programami operacyjnymi w następujący sposób:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27,5 mld €
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,6 mld €
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,4 mld €
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2,2 mld €
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2,1 mld €
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,7 mld €

W większości o rozdysponowaniu funduszy unijnych będą decydować regiony – w perspektywie finansowej 2014-2020 województwa będą miały do dyspozycji aż 40% funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – będą mogły samodzielnie decydować, ale z drugiej strony oznacza to dużą odpowiedzialność. Inwestycje będą dopasowane do danego regionu, dzięki czemu umożliwi to podniesienie jego atrakcyjności oraz konkurencyjności.

Bardzo istotną zmianą w stosunku do poprzedniego okresu funduszy unijnych będzie wielofunduszowość. Taką możliwość dają projekty rozporządzeń 2014-2020, dzięki czemu można będzie realizować wielofunduszowe programy operacyjne a co za tym idzie wielofunduszowe projekty. Mówiąc prosto, będzie można łączyć projekty miękkie z inwestycyjnymi w ramach jednego projektu, realizowanego w ramach jednego programu operacyjnego. To zapewne umożliwi stworzenie ciekawych, kompleksowych projektów i osiągnięcie lepszych rezultatów.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach i kursach z funduszy unijnych, podczas których wskazujemy kwestie najistotniejsze dotyczące funduszy unijnych na lata 2014-2020, przedstawiamy zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy oraz podpowiadamy jakie kierunki obrać, żeby w jak najlepszy sposób wykorzystać środki europejskie.

Archiwum Szkoleń: FUNDUSZE UNIJNE
Temat szkolenia Miejsce Termin
Kraków
11-13.02.2015
Kraków
18-19.06.2015
Kraków
25-26.06.2015
Kraków
2-3.07.2015
Kraków
16-17.11.2015
Kraków
16-17.11.2015
Kraków
7-8.12.2015
Kraków
22-23.02.2016
Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Poznań
5.04.2016; 12.04.2016; 26.04.2016; 10.05.2016; 17.05.2016
Kraków
21.06.2016
Kraków
08.07.2016
Kraków
15.06.2015
Kraków
22.06.2016
Kraków
04-05.07.2016
Kraków
09.02.2018
Kraków
21-22.05.2018
Kraków
25-26.04.2019
Kraków
09-10.05.2019
Katowice
24-25.10.2019
Kraków
12-13.12.2019
Kraków
12-13.03.2020
Kraków
15.04.2020
Kraków
23-24.04.2020
ON - LINE
27.01.2021
ON - LINE
05.11.2021
ON-LINE
22.11.2021
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł