Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Realizacja i rozliczanie projektów dla Szkół Wyższych finansowanych ze środków unijnych - praktyka!

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 17-18.02.2020
Cena: 1100 zł zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1100 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania się do realizacji i rozliczenia projektu pod kątem obowiązujących wytycznych związanych  z:
  • kwalifikowalnością wydatków
  • zatrudnianiem personelu
  • zasadą konkurencyjności
  • prawem zamówień publicznych
 • uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z przygotowaniem dokumentów potwierdzających osiągniecie zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu
 • uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej pracy w systemie SL2014 w kontekście realizacji projektu raportowania postępów realizacji projektu

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jak wpływa na realizację projektu etap przygotowania, poprzedzający zaplanowane w projekcie działania merytoryczne
 • Jak interpretować wytyczne  w zakresie kwalifikowalności wydatków w obowiązującej perspektywie finansowej  w odniesieniu do wydatków zaplanowanych w budżecie projektu
 • Jak wydatkować środki finansowe zgodnie z PzP i ustawą o konkurencyjności
 • Jak pracować w systemie SL2014 i jak uniknąć popełniania najczęstszych błędów

Będziesz wiedział jak:

 • Przygotować się do realizacji projektu
 • Jakimi dokumentami i danymi musisz dysponować, aby potwierdzić osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu
 • Jak zaplanować zakupy środków trwałych, aby były zgodne z Pzp i zasadą konkurencyjności
 • Jak zatrudniać personel do realizacji zaplanowanych działań projektowych  

Będziesz potrafił:

 • Opracować wzory dokumentów niezbędnych do płynnej realizacji i skutecznego rozliczenia  projektu
 • Dokonać analizy wydatków zaplanowanych w budżecie projektu pod kątem obowiązujących wytycznych m.in. kwalifikowalności wydatków, zasady konkurencyjności, równości szans i niedyskryminacji
 • Uniknąć najważniejszych błędów w pracy z SystememSL2014

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA: 

Nabycie i doskonalenie wiedzy umożliwiającej skuteczną realizacje i rozliczenie projektów realizowanych przez uczelnie  z wykorzystaniem środków unijnych

 

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł