Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" przeprowadzone w sposób ciekawy. Program szkolenia zrealizowany. Prowadzący posiada ogromną wiedzę ...
Zobacz inne opinie

Konstytucja dla Nauki - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczych uczelni.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 21-22.04.2020
Cena: 1200 zł netto + 23% VAT lub 1200 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 

Dzień 2:  9.00 – 16.15

Moduł 1 – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – nowe założenia dla budowy konkurencyjności szkół wyższych

Zakres:

 • Podstawowe zmiany w zapisach ustawy odnoszące się do systemu innowacji w szkole wyższej,
 • Nowe formy zarobkowania uczelni,
 • Własność intelektualna jako podstawa dla budowy pozycji konkurencyjnej uczelni,
 • Rodzaje praw własności intelektualnej oraz rola know-how w nowej ustawie,
 • Sposoby na wycenę własności intelektualnej,
 • Przykłady dobrych uregulowań w obszarze obrotu własnością intelektualną – podział praw na gruncie nowej ustawy,

 

Moduł 2. Własność intelektualna a innowacja w kontekście przepisów prawa w Polsce

Zakres:

 • Różnice między własnością intelektualną a innowacją w praktyce i przepisach prawa,
 • Definicja i rodzaje innowacyjności, wraz z przykładami dobrych praktyk,
 • Strategia innowacji – nowe możliwości dla rozwoju jednostek naukowych kontekście ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Ekosystem innowacji – rola i możliwości zarobkowania tworzonych przez uczelnie jednostek otoczenia nauki i biznesu (CTT, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne i inne),
 • Potencjał infrastrukturalny uczelni jako źródło zysku – nowe zasady realizacji i zarządzania przedsięwzięciami z zakresu infrastruktury badawczej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Moduł 3. Ścieżki wdrożenia wyników prac badawczych w ustawie 2.0

Zakres:

 • Cykl komercjalizacji technologii – schemat działań,
 • Ścieżki komercjalizacji – analiza efektywności,
 • Rola wewnętrznych regulacji przedsiębiorstw w obszarze komercjalizacji,
 • Wynagrodzenie w procesie komercjalizacji,
 • Obciążenia publiczno-prawne w cyklu komercjalizacji,
 • Nowe możliwości, które daje spółka celowa uczelni,
 • Spółki „odpryskowe” uczelni – nowe zasady tworzenia,
 • Dobre przykłady spółek odpryskowych (spin-off, spin-out),

 

Moduł 4. Kapitały dla przedsiębiorczych uczelni – nowe możliwości

 • Model biznesowy w projekcie do komercjalizacji,
 • Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka wsparciem dla akademickiej przedsiębiorczości,
 • Rola inwestora kapitałowego w nowym systemie innowacji – większe szanse dla ciekawych projektów,
 • Finansowanie branżowe, crowd/social funding,
 • Prezentacja biznesowa vs pitch deck.

 

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł