Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Informacja zwięzła i podana w sposób interesujący. Interaktywna forma zajęć pozwoliła na szerokie potraktow...
Zobacz inne opinie

Konstytucja dla Nauki - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczych uczelni.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 21-22.04.2020
Cena: 1200 zł netto + 23% VAT lub 1200 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Szkolenie ma na celu przybliżenie treści i konsekwencji najnowszej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście zasad i form komercjalizacji wiedzy oraz wyników prowadzonych w uczelniach prac badawczych.  

Treść szkolenia skupia się na najbardziej kluczowych pytaniach dotyczących procesów i najlepszych przykładów zarządzania kapitałem intelektualnym w uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem budowy strategii innowacyjnej we współpracy ze środowiskiem gospodarczym.

Ważnym elementem szkolenie będzie pokazanie możliwości wykorzystania potencjału szkoły wyższej (intelektualnego oraz infrastrukturalnego) do budowy pozycji konkurencyjnej na rynku.

Nie pominięta zostanie tematyka przepisów prawnych (w tym nowej ustawy o szkolnictwie wyższym) odnoszących się do procesów komercjalizacji wyników prac B i R (w tym regulaminów wewnętrznych), jak i ochrony własności intelektualnej, ścieżek urynkowienia wynalazków, w tym tworzenia spółek przy jednostkach naukowych, jak również nowych form finansowania kapitałowego innowacyjnych projektów (m.in. fundusze inwestycyjne, finansowanie społeczne, joint venture).   

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :   brak

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł