Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Metodyka wdrażania modeli innowacji w organizacji.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 14-15.03.2016
Cena: 950 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 950 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka).
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Metodyka  wdrażania modeli innowacji w organizacji.” ?

Perspektywa finansowa 2014-2020 to dla przedsiębiorstw, i jednostek naukowych możliwość finansowania ze środków publicznych wielu innowacyjnych projektów.

Poprawne przygotowanie modelu wdrażania innowacji wymaga kompetencji i kwalifikacji osób odpowiedzialnych, zajmujących się tak istotnym zagadnieniem. Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa na trwałe wpisały się w krajobraz biznesowy. Umiejętność wdrażania innowacji, wyboru właściwego modelu jej wdrożenia precyzyjnie opisuje, w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają wartość swoim klientom. Przedstawiona podczas szkolenia metodyka pozwoli zdefiniować potrzeby innowacyjne organizacji, dokonać wyboru właściwego modelu  innowacji i skutecznie wdrożyć wybrany model do praktyki gospodarczej.

Udział w szkoleniu pozwoli dobrze przygotować się, od strony metodologii opracowywania modeli innowacji wdrażanych w organizacji przy udziale środków z funduszy europejskich 2014-2020. Umiejętność doboru optymalnego modelu i wdrożenia go do praktyki gospodarczej pozwoli na podniesienie konkurencyjności organizacji. Przedsiębiorstwo zwiększy również szansę na pozyskanie wsparcia z funduszy europejskich na wdrażanie w firmie modeli biznesowych które pomogą oprzeć przewagę konkurencyjną firmy na innowacyjnych rozwiązaniach.

DLACZEGO TERAZ?

Początek 2016 roku to okres wdrożenia nowych programów pomocowych UE realizowanych zarówno z poziomu Samorządu Województwa jak i poziomu ogólnopolskiego.  Programy regionalne pozwalają przedsiębiorcom na finansowanie ze środków publicznych projektów badawczych, promocję na rynkach międzynarodowych oraz wdrażanie modeli innowacji w organizacji. 

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest do osób pracujących w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych
  • Pracowników instytucji publicznych – pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego, jak również przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej,

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać warsztat zarządzania rozwiązaniami innowacyjnymi w oparciu o budowę modeli wdrażania innowacji, które pracują w tym obszarze, ale mimo wcześniejszych zdobytych doświadczeń chcą doskonalić swoje umiejętności.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Podstawowa wiedza w zakresie innowacji – np. ukończone szkolenie „Specjalista ds. projektów B+R”.

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł