Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW B+R

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 08-09.01.2020
Cena: 1.250 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1.250 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo merytoryczne, poparte konkretnymi przykładami. Osoby prowadzęce przygoptowane profesjonalnie. Dobry klimat szkolenia.

Magdalena Hermann, Firma GRANTERA Sp. z o.o Gdańsk, czerwiec 2016

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 (trener Kamil Kipiel)

Dzień 2:  9.00 - 16.15 (trener Katarzyna Papież - Pawełczak)

 

DZIEŃ 1

Powitanie:

 • Przedstawienie się realizatorów oraz uczestników.
 • Omówienie celu i programu szkolenia oraz zasad uczestnictwa i realizacji procesu szkoleniowego.
 • Pre Test wiedzy.

Moduł 1:

Zakres: Własność intelektualna a innowacja

 • Cykl innowacji
 • Definicja i rodzaje innowacji (produkt, proces, organizacja, marketing)
 • Strategia innowacji
 • Disruptive innovation
 • Budowa przewagi innowacyjnej dzięki projektom partnerskim na linii nauka - biznes

Inteligentna specjalizacja – nowe pojęcie dla innowacyjnych

Moduł 2:

Zakres: Umowy dotyczące obrotu prawami własności intelektualnej

 • NDA i zakaz konkurencji
 • Umowa przeniesienia prawa
 • Umowa licencji
 • Umowa konsorcjum
 • Prawa własności intelektualnej w umowach konsorcjum do wspólnych projektów B+R
 • Umowa Spółki

Moduł 3:

 • Zarabianie na innowacjach – metody i formy  komercjalizacji
  • Komercjalizacja w praktyce i przepisach prawnych
  • Podział ról w procesie wdrożeniowym (uczelnia, firma, IOB)
  • Ścieżki komercjalizacji – którą wybrać?
  • Transfer wiedzy i technologii z jednostek naukowych do przemysłu – dlaczego warto korzystać?
  • Oferta IOB dla biznesu
  • Platformy współpracy naukowo–przemysłowej – nowe możliwości wsparcia
  • Kooperacja B2B na linii nauka–przemysł – spółki uczelniane

Dobre przykłady spółek odpryskowych

Moduł 4

Zakres: Kapitały podwyższonego ryzyka – uzupełnienie czy alternatywa dla projektów UE

 • Rodzaje funduszy kapitałowych i branżowych
 • Wady i zalety inwestycji typu VC
 • Preinkubacja i fundusze seed capital
 • Ocena projektów / przedsiębiorstw przez inwestorów
 • Projektowe quick look
 • Term sheet a umowa inwestycyjna
 • Inwestycja funduszu VC a wkład własny w projekcie europejskim
 • Przykłady inwestycji podwyższonego ryzyka

Zakończenie: Podsumowanie 1 dnia szkolenia.

DZIEŃ 2

Moduł 5:

 • Cykl życia projektu badawczego
 • Inicjowanie projektu: definiowanie problemu badawczego
 • Planowanie projektu
 • Struktura zarządzania projektem badawczym
 • Zarządzanie projektem – potencjał ludzki
 • Budżetowanie projektu badawczego
 • Analiza ryzyka
 • Upowszechnianie wyników projektu

Moduł 6:

 • Jak znaleźć partnera naukowego/biznesowego do realizacji projektu B+R,
 • Oczekiwania partnerów biznesowych
 • Oczekiwania partnerów naukowych
 • Budowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego
 • Zasady budowania konsorcjum i rola leadera
 • Zasady współpracy: umowa konsorcjum

 Moduł 7:

 • Studia przypadków – przykładowe projekty badawcze – najczęstsze błędy
 • Jak z sukcesem zrealizować projekt badawczy
 • Jak przygotować projekt badawczy do komercjalizacji

Zakończenie: Podsumowanie i ocena szkolenia - Post Test wiedzy.

Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa 
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa 
Blok tematyczny - 1h 30 min. 
             Przerwa 
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł