Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

Formalno- prawne aspekty współpracy nauki z biznesem

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 16-17.11.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 550zł brutto)
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób zapłacisz tylko za 4!
Cena zawiera: Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie bardzo ciekawe, poparte wieloma przykładami praktycznymi. Trener - przedewszystkim praktyk, więc wiedza była przekazywana z wieloma przykładami, odniesieniami do praktyki etc. Trener odpowiada na każde zadane pytanie (nawet wykraczające poza zakres szkolenia). Wiedza przekazana w sposób rzetelny jasny, zrozumiały. REWELACJA!

Paula Jeżak-Gorczyca, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa, wrzesień 2017

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

KORZYŚCI – ZACZYNAMY OD KONKRETÓW!

 • Otrzymasz unikalne narzędzie w postaci prostych, czytelnych list kontrolnych, dzięki któremu nie mając rozległej wiedzy prawniczej będziesz w stanie zaprojektować przedsięwzięcie „od pomysłu do biznesu” tak, żeby zabezpieczyć prawa własnościowe, przewidzieć ewentualne sytuacje konfliktowe i uchronić się przed nimi,
 • Wiedza, którą otrzymasz, będzie uporządkowana, łatwo przystępna, i mimo że będzie to wiedza specjalistyczna, będziesz mógł sprawnie przejść od pomysłu i planowania, do opracowania szczegółów umowy,
 • Otrzymasz gotowe rozwiązania, szczegółowe klauzule, które będziesz mógł potem wprost zastosować w praktyce, oraz informacje na temat tzw. „kruczków prawnych”, które są częstymi błędami w umowach,
 • Trener pomoże Ci przeanalizować i znaleźć drogę do rozwiązania Twojego konkretnego problemu, nie tylko przy pomocy wiedzy prawnej, ale także planując jak osiągnąć to, co zamierzyłeś,
 • Zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej,
 • Dowiesz się jak od strony biznesowej można wykorzystać posiadane informacje,
 • Uzyskasz odpowiedź na pytania związane z prowadzeniem projektów naukowych tak, by ich rezultaty były należycie chronione i zdatne do szeroko pojętej komercjalizacji,
 • Dowiesz się jak dokonywać oceny elementów pracy naukowej, które mogą być chronione prawami autorskimi,

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

Dowiesz się:

 • Jak dokonać charakterystyki wiedzy naukowej i efektów pracy naukowej jako dobra niematerialnego
 • Jakie są najważniejsze zasady praw własności intelektualnych związanych z obrotem wiedzą na rynku, w szczególności prawo autorskie, prawo do baz danych, prawo wynalazcze, know-how
 • Jakie są ekonomiczne i biznesowe uzasadnienia oraz funkcje praw własności intelektualnej
 • Jakie są funkcje umowy w obrocie gospodarczym, zasady ich konstruowania i znaczenie dla projektowania prawidłowych i skutecznych procesów komercjalizacji wiedzy naukowej.

Będziesz wiedział jak:

 • Jak zaplanować projekt naukowy, tak, aby jego efekty nadawały się do komercjalizacji, oraz aby redukować ryzyko konfliktów i minimalizować koszty obsługi formalnej projektów
 • Jak projektować proces komercjalizacji i negocjować warunki współpracy podmiotów naukowych z przedsiębiorcami
 • Jak przygotowywać umowę dotyczącą komercjalizacji wyników badań naukowych, w szczególności w aspekcie procesów biznesowych (biznesplanu)
 • Jak zrealizować prawidłowy, prawnie i ekonomicznie skuteczny obrót prawami do wyników badań naukowych – rozpoznawanie poszczególnych praw własności intelektualnej i dokonywanie odpowiedniej, właściwej dla projektu formy i zakresu obrotu nimi
 • Jak korzystać z instytucji prawnych, aby ułatwiać komercjalizację i zwiększać wydajność projektów

Główny cel szkolenia:

Poznanie kluczowych form i zasad wynikające z przepisów prawa dla współpracy nauki z biznesem, z uwzględnieniem potencjału biznesowego w efektach pracy naukowej oraz praw własności intelektualnej jako narzędzia służącego do komercjalizacji jej wyników.

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł