Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Zasady zarabiania na badaniach naukowych - system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 23-24.11.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. 

Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien chemicznych Łódź) styczeń 2020

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

DZIEŃ 1: 9.30 - 14.30 

Moduł 1:  
Własność intelektualna – nowy podział praw i obowiązków w jednostce naukowej w kontekście aktualizacji prawa

 • Kapitał intelektualny,
 • Rodzaje praw własności intelektualnej,
 • Zasady ochrony prawa,
 • Prawo własności – elementy uwłaszczenia w szkole wyższej,
 • Rola przedsiębiorcy w procesie zabezpieczenia praw IP,
 • Formy wyceny własności intelektualnej.

Moduł 2: 
Innowacyjność podstawą budowy wartości projektu badawczego i/lub wdrożeniowego

 • Różnice między własnością intelektualną a innowacją,
 • Definicja i rodzaje innowacyjności, wraz z z przykładami dobrych praktyk (wg Oslo Manual):
  -Innowacja produktowa
  -Innowacja procesowa
  -Innowacja marketingowa
  -Innowacja organizacyjna
 • Strategia innowacji w jednostce naukowej oraz przedsiębiorstwie – nowe możliwości,
 • Nowy system innowacji w kontekście nowelizacji ustawy – szanse i zagrożenia,
 • Oferta jednostki naukowej dla przemysłu – fakty i mity,
 • Platformy współpracy naukowo – biznesowej dla wsparcia innowacji.

Moduł 3: 
Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 1

 • Definicja komercjalizacji oraz części składowe procesu,
 • Strategia komercjalizacji – rola partnera biznesowego,
 • Terminy w procesie komercjalizacji po nowelizacji ustawy,
 • Cykl komercjalizacji technologii – schemat działań,
 • Ścieżki komercjalizacji – analiza efektywności.

 

Moduł 4: 

Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 2

 • Rola naukowca, jednostki naukowej oraz przedsiębiorstwa zewnętrznego w procesie komercjalizacji – nowe uregulowania,
 • Wynagrodzenie w procesie komercjalizacji,
 • Obciążenia publiczno-prawne w cyklu komercjalizacji,
 • Rola jednostek wspierających naukę i biznes w procesie komercjalizacji – linia demarkacyjna pomiędzy kompetencjami CTT, AIP oraz spółką celową.

DZIEŃ 2: 9.30 - 14.30

Moduł 5: 
Ekosystem innowacji – polski model

 • Formy włączania przedsiębiorców w proces dydaktyki, prac badawczych i usług eksperckich,
 • Rola partnerów gospodarczych w budowie ekosystemu innowacji w uczelni,
 • Konieczność nowelizacji posiadanych regulacji uczelni w obszarze komercjalizacji,
 • Dobre przykłady uregulowań w obszarze wsparcia innowacji na uczelniach,
 • Regulaminy wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni – oferta dla biznesu,
 • Kluczowe umowy w procesie zarządzania własnością intelektualną,
 • Formy finansowania publicznego procesu komercjalizacji wiedzy / technologii.

Moduł 6: 
Przedsiębiorczość akademicka – pożądane efekty

 • Modele przedsiębiorczości akademickiej,
 • Spółka spin-off / przedsiębiorstwo spin-out jako metoda komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
 • Zasady tworzenia spółek przy uczelniach, w tym kwestia aportu własności intelektualnej,
 • Wykorzystanie infrastruktury uczelni przez spółki zewnętrzne,
 • Rola partnera strategicznego,
 • Formy współpracy spółki spin-off/out z jednostką naukową.

Moduł 7: 
Przedsiębiorczość akademicka – kwestie formalno-prawne

 • Podział zadań – spółka celowa a centrum transferu technologii,
 • Grupa kapitałowa przy jednostce naukowej – szanse i zagrożenia,
 • Działalność typu spin-off / spin- out na gruncie nowych przepisów prawnych,
 • Formy prawne spółek akademickich, w tym spólki celowej,
 • Oferta spółki celowej dla przemysłu,
 • Przykłady działających spółek „odpryskowych”.

Moduł 8:
Kapitałowe finansowanie innowacji

 • Zapotrzebowanie na kapitał dla start – up,
 • Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako źródło wsparcia finansowego dla innowacyjny przedsięwzięć gospodarczych (seed i venture capital, anioły biznesu),
 • Rola inwestora kapitałowego w nowym systemie innowacji – szanse dla uczelni oraz jej pracowników,
 • Finansowanie branżowe,
 • Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych przedsiębiorstw (New Connect).


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł