Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Przygotowanie merytoryczne prowadzących szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" oceniam bardzo wysoko.Wiedza przekazywana w sposób przystęp...
Zobacz inne opinie

Zasady zarabiania na badaniach naukowych - system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 23-24.11.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. 

Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien chemicznych Łódź) styczeń 2020

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

DLACZEGO SZKOLENIE NT. SYSTEMU KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ W POLSCE?

Szkolenie prezentuje ramowo system komercjalizacji w Polsce – podstawowe definicje i rozwiązania wynikające z prawa oraz instytucje i fundusze wspierające ich rozwój.
Uczelnię przyszłości i innowacyjną gospodarkę łączy komercjalizacja wiedzy i technologii. Zarówno dla sektora nauki, jak i biznesu jest to coraz większe wyzwanie, w tym konieczność coraz większej współpracy w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Należy zauważyć, iż w polskich jednostkach naukowych, przede wszystkim szkołach wyższych, znajduje się ogromny potencjał innowacyjny, który do tej pory nie został odpowiednio zagospodarowany. Niekorzystny trend ma odmienić, tzw. Konstytucja dla Nauki (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.).
Wprowadziła ona nowe rozwiązania lub doprecyzowała dotychczasowe w obszarze procesów zarządzania własnością intelektualną oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.
Ustawa niesie przesłanki do budowy na polskich uczelniach nowego ekosystemu innowacji, który intensyfikował będzie działania zarówno struktur administracyjnych, jak i samych naukowców w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami oraz inwestorami kapitałowymi.

Czas pokaże czy nowy model będzie sprzyjał tworzeniu w naszym kraju uniwersytetów III generacji, które oprócz aktywności w dziedzinie edukacji i badań będą stawiały także na komercjalizację posiadanej wiedzy i technologii, w tym poprzez kreowanie własnych podmiotów gospodarczych (spin-off / spin-out).
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy jednoczesnym rozpoczęciu dystrybucji funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, ma dawać lepsze podstawy do efektywnego wdrażania na rynek własności intelektualnej generowanej w środowisku akademickim, jak również intensyfikacji współpracy środowiska akademickiego i biznesu w obszarze edukacji, projektów badawczych oraz usług eksperckich.

Szkolenie jest odpowiedzią na wciąż niewystarczającą świadomość w tematach ochrony i wprowadzenia na rynek dóbr własności intelektualnej, a także jasnych zasad w zakresie procesu komercjalizacji (w tym wybór odpowiedniego sposobu urynkowienia, poszukiwania kontrahentów, podziału zysków między twórcę a macierzystą jednostkę, źródeł finansowania, czy kwestii formalno-prawnych).

Szkolenie będzie także znakomitą okazją do zapoznania się z potencjałem i ofertą jednostek naukowych dla przedstawicieli biznesu, z uwzględnieniem zmieniających się ram prawnych potencjalnej kooperacji.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracownicy naukowi oraz administracyjni,
  • Studenci studiów doktoranckich jednostek naukowych w Polsce, przede wszystkim szkół wyższych,
  • Przedsiębiorcy zainteresowani potencjałem badawczym środowiska akademickiego, Przedstawiciele konsorcjów naukowo – przemysłowych,
  • Przedstawiciele inwestorów prywatnych,
  • Pracownicy instytucji wdrażających i zarządzających, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w tym szcególnie projektów badawczych i wdrożeniowych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :   brak

LICZEBNOŚĆ GRUPY:       bez ograniczeń

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł