Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Jak pozyskać kapitał wysokiego ryzyka dla innowacji?

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 5-6.03.2015
Cena: 1 300 zł netto + 23% VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1300 zł brutto)
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dominik Majewski

ukończył studia informatyczne i ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku, a także firmach doradztwa finansowego oraz biznesowego. Od 2008 roku związany z Funduszami Venture Capital zarządzanymi przez SATUS Venture jako menadżer inwestycyjny odpowiedzialny za działania operacyjne, w tym analizę projektów inwestycyjnych, wdrażanie projektów, monitoring i wycenę inwestycji.

 

Ma na swoim koncie kilkanaście inwestycji zrealizowanych przez podmioty będące na wczesnym etapie rozwoju seed i start-up. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu spółek, miedzy innymi: Evatronix S.A., Encja.com Sp. z o. o., HanBright S.A., Tequila Mobile S.A., Bloober Team S.A. (notowana na rynku NewConnect). Brał czynny udział w przygotowaniu i realizacji wyjść z inwestycji SATUS Venture, między innymi:

1. Inwestycja Encja.com Sp. z o.o. - wyjście poprzez transakcję typu Management buy-out.

2. Inwestycje Evatronix S.A. - częściowe wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż aktywów na rzecz inwestora branżowego z USA.

3. Bloober Team S.A. - częściowe wyjście z inwestycji w trakcie IPO.

Posiada także doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Brał udział w opracowaniu szeregu analiz z zakresu oceny efektywności klinicznej oraz kosztowej technologii medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych: EBM oraz HTA.

Jest współautorem kilkunastu wniosków o dofinansowanie oraz aplikacji o dotacje zewnętrzne udzielane przez takie instytucje jak Europejski Bank Inwestycyjny, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny pozyskany kapitał z tych źródeł to około 30 mln zł.

wiecej

Paweł Puzio

Absolwent wydziału zarządzania AGH w Krakowie: Kierunek Marketing i zarządzanie; Absolwent studiów podyplomowych Wydziału zarządzania AGH w krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling;

Absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w banku jako Analityk w firmach doradztwa finansowego oraz doradztwa biznesowego. Pracował w funduszu Venture Capital oraz Sieci Bussines Angels jako "Analityk Biznesowy" gdzie zajmował się oceną projektów inwestycyjnych, przygotowaniem rekomendacji dla Zarządu a następnie przeprowadzaniem procesu wejścia Kapitałowego funduszu. Od 2006 roku jest autorem i współautorem ponad 200 wniosków o dotacje z UE/ biznes planów/ studium wykonalności/ memorandów informacyjnych/ analiz finansowych i ekonomicznych dla projektów inwestycyjnych szukających finansowania. Pomógł w pozyskaniu finansowania dla ponad 100 projektów, w tym brał udział w wejściach kapitałowych kilkunastu podmiotów w tym spółek notowanych na GWP. Trener z tematu "komercjalizacja projektów" wprojekcie "Zarządzanie własnością intelektualną - klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem", Trener i ekspers ds. pisania biznes planów w ramach projektu "Przedsiębiorczy naukowiec" Trener i ekspert w zakresie sporządzania części finansowej do biznes planu w projekcie "System Naczyń Połączonych". Prowadził szkolenia i prelekcje z dziedziny zarządzania finansami między innymi dla ARR w Bielsko BIałej, Krakowskiego Parku Technologicznego, Biura inicjatyw Społecznych w krakowie.

wiecej
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł