Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM

Nasze szkolenia dla uczelni wyższych  i przedsiębiorców, dotyczące obszaru współpracy nauki z biznesem mają na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw w zakresie planowania i realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, mających na celu wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów.

Współpraca nauki z biznesem - Duże fundusze przyznane z Unii Europejskiej na działalność B + R.

Wiedza, badania, innowacje, rozwój – na nich chcemy budować przewagę konkurencyjną i przyczynić się w ten sposób do rozwoju w Polsce współpracy nauki z biznesem. W chwili obecnej otworzyły się nowe możliwości finansowania działalności b+r. Przed nami nowe rozdanie środków unijnych – na rozwój współpracy nauki z biznesem przeznaczono 10 mld euro w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, kolejne środki są zagwarantowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również możemy korzystać z funduszy pochodzących z Horyzont 2020. Są to ostatnie już tak duże pieniądze, które będą tak szeroko dostępne na rozwój współpracy biznesu i nauki, otwierające ogromne możliwości rozwoju działalności b+r.

W jaki sposób je wykorzystać?
Jak zainicjować współpracę nauki z biznesem?
Jak dostrzec potrzebę przemysłu?
Jak opracować dobry projekt B+R?

Nasze szkolenia kierujemy zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych i jednostek naukowych, jak i do przedsiębiorców chcących realizować wraz z naukowcami projekty badawczo-rozwojowe. Aby było to możliwe, konieczna jest dobra współpraca między nimi i przede wszystkim wspólne zrozumienie potrzeb przemysłu.
Innowacyjne pomysły powstają zarówno na uczelniach – jako rezultat badań naukowych, jak również mogą pochodzić z wewnątrz przedsiębiorstwa. Aby jednak te pomysły skończyły się wdrożeniem do przemysłu, trzeba wykorzystać wszystkie szanse wynikające ze współpracy nauki z biznesem, jak również zadbać o ochronę prawną własności intelektualnej.

Dużym problemem jest to, że naukowcy często nie znają potrzeb biznesu, ale też i biznes często nie dostrzega potencjału, jaki jest w rozwiązaniach tworzonych przez badania stosowane.

Jak to zmienić? Jak rozpocząć współpracę?

Poniżej kilka ważnych wskazówek, czego należy się dowiedzieć:

jak pozyskać partnera do realizacji projektu B+R+I?
jak zbudować konsorcjum jednostki naukowej i przedsiębiorstwa?
jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych?
jak prawnie uregulować współpracę uczelni wyższej z biznesem podczas realizacji projektu?
jakie są sposoby ochrony własności intelektualnej?

To tylko kluczowe informacje, jakich można dowiedzieć się na naszych szkoleniach.

Prezentowane w naszej ofercie szkolenia mają na celu wesprzeć naukowców jak i przedsiębiorców w planowaniu, przygotowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, jak również pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych.


Archiwum Szkoleń: WSPÓŁPRACA NAUKI Z BIZNESEM
Temat szkolenia Miejsce Termin
Kraków
15-16.12.2014 r.
Kraków
26-27.02.2015
Kraków
2-4.03.2015
Kraków
5-6.03.2015
Kraków
23-24.03.2015
Kraków
14-15.03.2016
Kraków
7.06.2016
ON-LINE
22-23.1.2021
ON-LINE
23-24.11.2021
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł