Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Seminarium na I stopień MA TRIZ

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 01-03.04.2019
Cena: 3 150 zł netto + 23% VAT Studenci i doktoranci - 2 000 zł netto + 23% VAT. Studenci dodatkowo opłacają opcjonalnie 150 zł netto + 23% VAT za egzamin i certyfikat.
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, egzamin, certyfikat (po zdanym egzaminie), wyżywienie każdego dnia.
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) to potężna metoda analityczna pozwalająca na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Jest to system tworzący nowe wartości poprzez innowacje, a także umożliwiający uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje.

TRIZ zmienia dotychczasowy paradygmat innowacyjności: nie opiera się ona na szczęściu, inspiracji czy też geniuszu wynalazcy; efektywne tworzenie innowacji odbywa się poprzez postępowanie według usystematyzowanego i racjonalnego algorytmu. Jest to system tworzenia innowacji bazujący na zestawie narzędzi analitycznych i strategicznych, który przenosi wynalazczość na poziom planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

TRIZ pozwala przedsiębiorstwu na stworzenie skutecznej strategii innowacyjnej poprzez wskazanie najlepszych dróg rozwoju i eliminację słabo rokujących propozycji.

TRIZ dostarcza rozwiązań (produktów, technologii i modeli) na drodze do sukcesu i wskazuje, na których koncepcjach opierać krótko- i długoterminowe strategie rozwoju innowacyjnego. Rekomendacje te oparte są na analizie danych rynkowych i trendów technologicznych.

Siła współczesnej TRIZ leży w jej możliwościach systematycznego odkrywania nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas dostrzegali jedynie nieliczni. Co więcej, TRIZ nie jest jedynie systemem skupiającym się tylko na strategii biznesowej lub wyłącznie na rozwoju technologii – łączy obie te sfery, wskazując możliwości innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiada, co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.

Metoda TRIZ pozwała na skuteczną realizacje projektów w następujących obszarach:

1. Usprawnienie produktów i procesów.
2. Rozwój nowych produktów i procesów.
3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
4. Tworzenie strategii dla własności intelektualnej.
5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
8. Weryfikacja technologii.
9. Ocena technologii.
10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
14. Obniżenie kosztów produkcji.
15. Analityczny przegląd rynku.

Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie składa się z wykładu oraz ćwiczeń praktycznych (rozwiązywanie zadań).

Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Samsung, LG, INTEL, Siemens, GE, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych na całym  świecie.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE:

Profil psychologiczny:

 • Innowacyjni
 • Otwarci na nowości
 • Ciągle podnoszący kwalifikacje
 • Aktywni w rozwiązywaniu problemów

Profil zawodowy:

 • Przedstawiciele środowiska akademickiego
 • Menadżer i inżynier rozwoju produktu
 • Kierownik i inżynier działu B&R (R&D)
 • Specjalista Six Sigma, Lean, QFD, DFSS
 • Specjalista planowania strategicznego
 • Inżynier i pracownik techniczny
 • Kadra kierownicza
 • Kadra menadżerska
 • Mile widziani są studenci.

 

Liczebność grupy: do 25 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł