Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie bardzo dobrze przygoowane. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, kompetentny. Małgorzata Duda, Urząd Marszałkowski Województwa Podka...
Zobacz inne opinie

CERTYFIKOWANE szkolenie: „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE”.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 16-18.03.2020
Cena: 1.550 zł +VAT plus egzamin(opcjonalnie): 100 zł +VAT. Dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych vat nie jest doliczany.
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) egzamin
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z licznymi przykładami wynikającymi z rozległej wiedzy prowadzącego w obszarze zarządzania projektami z elementami analizy ryzyka. Dodatkowo uwagę zwraca fakt poprawności językowej i artykułowania w odpowiedni sposób rzeczy kluczowych i ważnych w poruszanej tematyce. 

Tomasz Durejko, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, kwiecień 2016

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PCM – standard UE”?

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie akredytujące, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu kompetencji zarządczych.

Uwaga:
Uczestnicy którzy pozytywnie zaliczą egzamin końcowy otrzymają certyfikat.
Osoby, które nie przystąpią do egzaminu certyfikującego otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Metoda Project Cycle Management (PCM) jest wymagana i akceptowana przez Komisję Europejską i Instytucje systemu wsparcia w procesie przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE. Już w 1992 roku KE oficjalnie przyjęła tę metodę do zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych.

PCM główny nacisk kładzie na zapewnienie, że projekt spełni oczekiwania finansującego. Przy użyciu tej metody w przejrzysty sposób są formułowane cele projektowe, zadania, jak i rezultaty przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka projektowego. Dzięki PCM projekty są realizowane zgodnie z przyjętymi terminami, określonym budżetem oraz  wyznaczonymi celami.

Podstawowym narzędziem w tej metodyce jest matryca logiczna, wykorzystująca fazę analizy oraz planowania do pełnego określenia projektu. PCM kładzie nacisk na zaangażowanie interesariuszy w różnych etapach cyklu życia projektu. Bardzo ważnym aspektem metody jest trwałość rezultatów projektu, co jest zgodne z polityką Komisji Europejskiej.

W odróżnieniu od metod zarządzania takich jak PRINCE2 czy PMI, metodę PCM można wprost zaimplementować do projektu unijnego. Już na etapie opracowania projektu i przygotowania wniosku aplikacyjnego należy opisać projekt zgodnie z ustalonymi przez Komisję Europejską zasadami, które zawierają się w metodzie Project Cycle Management. Również dla Ekspertów oceniających wnioski, projekty opracowane oraz zarządzane zgodnie z metodą PCM są czytelne, a tym samym lepiej oceniane.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na praktyczne przećwiczenie obowiązujących od dnia 01.01.2011r. zmian przy zastosowaniu metodologii standardu Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), identyfikacji indywidualnych cech projektów i oceny ich korelacji z wymogami Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pozwalającymi na standaryzowanie ocen projektów,

Szkolenie umożliwi uzyskanie certyfikacji kompetencji zarządczych.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

  • Pracowników instytucji publicznych – pracowników, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego
  • Pracowników, współpracowników firm i przedsiębiorstw
  • Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY:         do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł