Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
"Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" - profesjonalne i wyczerpujące omówienie zagadnień dofinansowań unijnych. ...
Zobacz inne opinie

Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.03.2020
Cena: 1200 zł netto + VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1200 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

Dzień 1: 10.00 – 17.15 
Dzień 2:  9.00 – 16.15        

BLOK I Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie.

- Ryzyko w administracji publicznej – podstawy prawne.
- Podstawowe definicje: (ryzyko; czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem).
- Stany podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji a ryzyko.
- Ryzyko – różne określenia (kontekst) i kategorie ryzyka.
- Typologia ryzyka.

BLOK II Cele i zasady zarządzania ryzykiem.

- Zarządzanie ryzykiem jako obligatoryjny element kontroli zarządczej.
- Standardy kontroli zarządczej.
- Wskazówki Ministerstwa Finansów.
- Koncepcje zarządzania ryzykiem wg COSO, FERMA, M_o_R – przegląd metod i technik.
- Proces zarządzania ryzykiem (zarządzanie ryzykiem w projekcie wg PMBOK Guide, podejście do ryzyka wg PMI).

BLOK III Organizowanie procesu zarządzania ryzykiem

- Cele i mierniki ich realizacji w jednostce organizacyjnej;
- Identyfikacja ryzyka – czynniki wewnętrzne, zewnętrzne;
- Źródła poszukiwań ryzyka w urzędzie/ministerstwie;
- Metody i techniki identyfikacji ryzyka;
- Ocena ryzyka (skutek, prawdopodobieństwo, istotność);
- Mapa/macierz ryzyka (3x3, 5x5);
- Rodzaje reakcji na ryzyko;
- Monitoring ryzyka.

BLOK IV Metody identyfikacji i szacowania skutków ryzyka – warsztaty

- Burze mózgów i inne metody identyfikacji ryzyka.
- Kwestionariusze – narzędzia analityczne.
- Analiza potencjalnych strat – skutków zmaterializowania ryzyka.
- Analiza środowiskowa.
- Scenariusze zagrożeń.
- Szacowanie prawdopodobieństwa.
- Szacowanie skutków.
- Mapowanie ryzyka.
- Hierarchizacja ryzyk.
- Określanie reakcji na ryzyko.

BLOK V Dokumentowanie zarządzania ryzykiem - warsztaty

- Polityka zarządzania ryzykiem w organizacji – administracji publicznej.
- Rejestry i Mapy ryzyka.
- Raportowanie.

BLOK VI Struktura zarządza ryzykiem

- Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
- Monitorowanie i ewaluacja ryzyka.
- Rola kierownika jednostki i pracowników,
- Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.

BLOK VII Podsumowanie

- Dlaczego należy zarządzać ryzykiem;
- Przykłady dobrych praktyk zarządzania ryzykiem w administracji publicznej.

Warsztaty: Ocena ryzyka wybranych celów administracji publicznej w ramach zadań, podzadań i działań przewidzianych w BZ.


Ramowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
             Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.


Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł