Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Profesjonalnie przeprowadzone, bardzo merytoryczne. Grażyna Zielińska, Instytut Nafty i Gazu Kraków, październik 2016...
Zobacz inne opinie

Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.03.2020
Cena: 1200 zł netto + VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1200 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.”?

Odpowiedzialność za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spoczywa na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, przewodniczących zarządu jednostki samorządu terytorialnego, jak również na kierownikach jednostki.

Zarządzanie ryzykiem stanowi bardzo ważny element kontroli zarządczej - służy zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia celów jednostki poprzez określanie celów i monitorowanie realizacji zadań, identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, reakcję na ryzyko i działania zaradcze. Aby właściwie zarządzać ryzykiem, trzeba skoncentrować się na identyfikacji i pomiarze szans i zagrożeń definiowanych na potrzeby dokumentów strategicznych, budżetu zadaniowego oraz jednostkowych planów działalności mierzalnych celów.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy otrzymają szeroką wiedzę i umiejętności właściwego zorganizowania i monitorowania systemu zarządzania ryzykiem na potrzeby kontroli zarządczej.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie jest adresowane do administracji, w szczególności do:

  • kadry kierowniczej wszystkich szczebli
  • pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł