Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Dobrze przeprowadzone szkolenie, osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna. Magda Urban, Politechnika Krakowska, październik 2019 ...
Zobacz inne opinie

Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 23-24.03.2020
Cena: 1200 zł netto + VAT (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1200 zł brutto).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

DLACZEGO SZKOLENIE „Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza.”?

Odpowiedzialność za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej spoczywa na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, przewodniczących zarządu jednostki samorządu terytorialnego, jak również na kierownikach jednostki.

Zarządzanie ryzykiem stanowi bardzo ważny element kontroli zarządczej - służy zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia celów jednostki poprzez określanie celów i monitorowanie realizacji zadań, identyfikację ryzyka, analizę ryzyka, reakcję na ryzyko i działania zaradcze. Aby właściwie zarządzać ryzykiem, trzeba skoncentrować się na identyfikacji i pomiarze szans i zagrożeń definiowanych na potrzeby dokumentów strategicznych, budżetu zadaniowego oraz jednostkowych planów działalności mierzalnych celów.

Podczas naszego szkolenia uczestnicy otrzymają szeroką wiedzę i umiejętności właściwego zorganizowania i monitorowania systemu zarządzania ryzykiem na potrzeby kontroli zarządczej.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Szkolenie jest adresowane do administracji, w szczególności do:

  • kadry kierowniczej wszystkich szczebli
  • pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych m.in. za budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem

LICZEBNOŚĆ GRUPY:   do 20 osób

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł