Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie "Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" prowadzone na wysokim poziomie; trener posiada bardzo wysoki poziom wiedzy i doświadczenia....
Zobacz inne opinie

Szkolenie akredytowane PRINCE2 Practitioner z egzaminem

Miejsce szkolenia: Kraków
Termin: 19-20.11.2015
Cena: 2 100 zł netto + 23% VAT
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka) i certyfikat
Chcę zapisać się na to szkolenie
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie

O SZKOLENIU - CELE:

Cel główny: Szkolenie, jako kurs akredytacyjny ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników, dotyczących skalowalności metodyki i dostosowania oraz właściwego postępowania w projekcie zarządzanym zgodnie z PRINCE2.

Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział:

 • Jak wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2 we własnej organizacji
 • Potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2 do określonych sytuacji w projekcie,
 • Efektywniej zarządzał ryzykiem i zagadnieniami w projekcie, w kontekście struktur własnej firmy/organizacji, w której realizowany jest projekt
 • Potrafił kontrolować przebieg projektu,
 • Miał świadomość, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.


Uczestnik po szkoleniu będzie wiedział jak:

 • Objaśnić, jakie są cele, zakres i przeznaczenie procesów PRINCE2
 • Użyć procedur przypisanych do poszczególnych tematów i rozwiązywać problemy pojawiające się na każdym etapie projektu oraz określić zakres obowiązków poszczególnych ról w projekcie
 • Zaplanować projekt i realizować go zgodnie z harmonogramem
 • Monitorować projekt w kontekście struktury realizacji poszczególnych zadań i instytucji oraz jak raportować w projekcie, w kontekście zadań organizacji
 • Zastosować w praktyce model procesowy PRINCE2 oraz umiał użyć w odpowiednich momentach właściwych procesów metodyki – użyć narzędzi związanych ze skalowalnością projektu w ramach instytucji
 • Prawidłowo identyfikować zagadnienia i ryzyka w projekcie oraz właściwie używać różnych raportów w modelu procesowym PRINCE2
Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł