Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przygotowane profesjonalnie z praktyczną znajomością zagadnienia. Ewa Różańska, Politechnika Krakowska, październik 2019...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Anna Malińska - Łagudza

Ekspert i koordynator zespołu zajmującego się doradztwem dla uczelni wyższych oraz opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej w konkursach dedykowanych szkołom wyższym. Anna Malińska-Łagudza obszarem szkoleń i doradztwa dotyczącym współfinansowania projektów z funduszy unijnych zajmuję się od 2002 roku, prowadząc szkolenia, konsultacje oraz przygotowując dokumentację aplikacyjną realizujac projekty. 

W obecnej perspektywie finansowej 2014 - 2020 jako ekspert i doradca współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w Programie Operacyjnym POWER w ramach III osi priorytetowej oraz programach regionalnych i Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Wykorzystując swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie w 2016r. prowadziła cykl ogólnopolskich szkoleń dedykowanych Uczelniom, m. in w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Warszawie, związanych z zasadami pozyskiwania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 przeznaczonych dla Uczelni.

Anna Malińska-Łagudza współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi – opracowuje dokumentację aplikacyjną oraz nadzoruje realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych dla podmiotów publicznych i prywatnych, dla uczelni znajdujących się wśród największych uczelni w Polsce, jak i mniejszych podmiotów tj. uczelni o zasięgu regionalnym, w tym państwowych wyższych szkół zawodowych.

Efektem współpracy  z Uczelniami jest pozyskanie w latach 2014 – 2018 dla Uczelni na realizację projektów rozwojowych oraz skierowanych do studentów czy też pracowników Uczelni ponad 67 milionów złotych.

Wiedza i kompetencje Anny Malińskiej – Łagudza są wysoko cenione i bardzo dobrze ocenione przez współpracujące z  nią podmioty, co ma potwierdzenie w listach referencyjnych.

Opracowywane przez Annę Malińską -Łagudza projekty zajmują wysokie miejsca na listach rankingowych, a potwierdzeniem jej doświadczenia, wiedzy i kompetencji, jest bardzo wysoka skuteczność w aplikowaniu o środki unijne dedykowane uczelniom wyższym we wszystkich ogłaszanych w bieżącej perspektywie finansowej konkursach.

wiecej

prof. dr Sergei Ikovenko

Dyrektor i Główny Specjalista programów Innowacyjnego Zarządzania.

prof. dr Sergei Ikovenko jest jednym z wiodących konsultantów i koordynatorów w projektach dotyczących innowacyjnych technologii i designu. Przeprowadził ponad 900 szkoleń dotyczących innowacyjności oraz TRIZ (Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) dla firm z listy Fortune 500 na całym świecie. Był głównym szkoleniowcem wprowadzającym programy treningowe w zakresie TRIZ dla korporacji, takich jak: Procter & Gamble (około 1500 przeszkolonych inżynierów podczas 3 letniego programu treningowego), Intel (500 osób), General Electric (2100 przeszkolonych naukowców) oraz wielu innych. Jest również instruktorem w Siemens Innovation Tool Academy, General Electric Global Research oraz TRIZ Innovation Initiative w Hyundai Motor Company.

Dr Ikovenko za swój wkład w rozwój innowacyjności został wielokrotnie nagrodzony przez m.in. Procter & Gamble oraz Unilever. Za skuteczne połączenie szkolenia z metodologii TRIZ oraz szkolenia Samsung Six Sigma został także doceniony przez Samsung Electronics. Poprowadzony przez dr Ikovenko w 2008 roku siedmiomiesięczny program innowacyjny w Hyundai Motor, przyniósł 81 patentów i zwrot inwestycji w wysokości 120 milionów dolarów. Jego kontynuacja w 2009 roku przyniosła zwrot inwestycji w wysokości 245 milionów dolarów oraz 122 patenty.
Dr Ikovenko jest dyrektorem Innowacyjnego Kierownictwa w firmie konsultingowej z Bostonu GEN3Partners. Posiada również tytuł doktora w dwóch dziedzinach – Inżynierii Przemysłowej oraz Inżynierii Środowiskowej, jak również tytuł magistra w zakresie Prawa Patentowego. Jest autorem ponad 100 publikacji oraz aktywnym członkiem American Society of Mechanical Engineers, American Chemical Society oraz American Society for Engineering Education. Dr Ikovenko jest posiadaczem certyfikatu Master TRIZ wydanego przez Henryka Altszullera, twórcy TRIZ i naucza TRIZ od 1986 roku. Będąc posiadaczem V, najwyższego stopnia TRIZ efektywnie wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu innowacyjności, co do tej pory dało efekt w postaci 104 patentów w różnych dziedzinach inżynierii. Dr Ikovenko uzyskał również liczne złote oraz srebrne nagrody podczas międzynarodowych pokazów technicznych i wystawach za swoje wynalazki, także jest laureatem Nagrody Innowacyjnej Narodowego Laboratorium Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych – Oak Ridge.

Dr Ikovenko jest Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). Jest posiadaczem tytułu Six Sigma Master Black Belt, QFD Black Belt oraz Lean Master-Practitioner.

Dodatkowo Dr Ikovenko prowadził seminaria w Massachusetts Institute of Technology, Harvardzie, Uniwersytecie Carnegie-Melon, California Institute of Technology, Uniwersytecie Stamforda, Uniwersytecie Vanderbilta oraz innych wiodących na świecie placówkach edukacyjnych.

Dr Ikovenko jest również posiadaczem licencji Professional Engineer from the Commonwealth of Massachusetts, jest również adiunktem w Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, USA) oraz profesorem honorowym Uniwersytetu Edynburskiego (Wielka Brytania).

wiecej

Dr Sergey Yatsunenko

Doktor fizyki w grupie NOVISMO

Konsultant naukowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów innowacyjnych i pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Prowadzi innowacyjne projekty i wdrożenia na podstawie współczesnej Teori1 Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań w firmach polskich. Szkoli w zakresie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Doradza w zakresie innowacji w projektach naukowych i przemysłowych.

 

Sergey Yatsunenko – doktor fizyki (tytuł uzyskany w Instytucie Fizyki PAN), radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych oraz układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Autor publikacji naukowych i patentów. Entuzjasta, praktyk i propagator pragmatycznych innowacji czyli współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych. Posiadacz certyfikatu III stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ). Prezes Stowarzyszenia Przemysłowo-Naukowego TRIZ Polska. Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.

  • Badania materiałów do zastosowań terahercowych (THz), obliczenie i projektowanie elementów aktywnych mikrofalowych: diody Guun’a i IMPATT i pasywnych: rezonatory, elementy falowodowe, pomiarowe układy mikrofalowe przy użyciu oprogramowania HFSS i Microwave Studio.  
  • Badania właściwości optycznych obiektów w skali nano: kropki kwantowe, nanocząstki, nanoproszki, nanorurki węglowe, kompozyty o cienkie warstwy. W swoich badaniach skupiam się na właściwościach strukturalnych i optycznych takich materiałów jak: nanocząstki i nanoproszki tlenkowe, materiały ceramiczne i kompozytowe, związki czyste i domieszkowane jonami metali przejściowych i ziem rzadkich. 
  • Wykonawca projektu europejskiego PhotonicRoadSME. Autor trzech raportów R&D w ramach projektu: nanocząstki w zastosowaniach fotonicznych; kropki kwantowe w zastosowaniach fotonicznych; nanorurki w zastosowaniach fotonicznych. 
  • Współautor książki: Photonics in Environment & Energy, A Technology Roadmap for SMEs on new photonic devices and materials. 
  • Współautor pierwszego podręcznika współczesnej TRIZ w Polsce: współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Podręcznik na pierwszy stopień certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Autor i współautor 50 oryginalnych publikacji naukowych. Hi-index – 13.  

Autor i współautor 6 patentów.  

Certyfikowany specjalista TRIZ – III stopień MA TRIZ.

Prezes stowarzyszenia naukowo-przemysłowego TRIZ-Polska.  

Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.

Członek rady programowej Fundacji TRIZ-Polska.

Współzałożyciel firmy NOVISMO, zajmującej się wdrożeniem metodologii współczesnej TRIZ w Polsce.    

wiecej

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, specjalność: Finanse). Tytuł pracy doktorskiej: „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce”.

Od 1997 r. związany nieustannie z administracją publiczną – samorząd lokalny (urząd miasta i gminy), administracja rządowa (urząd wojewódzki) oraz samorząd wojewódzki (wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna). Dyrektor Instytucji Wdrażającej MRPO na lata 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dyplomowany i doświadczony trener europejski /EU - Trainer/. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. 

wiecej

Grażyna Śliwińska

Pracownik uczelni wyższej. Ponad 25 letnia praktyka w prowadzeniu badań psychologicznych i społecznych, w tym badań rynku pracy. Znajomość systemu dotyczącego zapewnienia jakości kształcenia. Ponad 20 letnia praktyka w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, warsztatów m.in. obejmujących tematykę rynku pracy oraz kompetencji społecznych. 

Piotr Janus

Pracownik uczelni wyższej, socjolog. 8 letnia praktyka w prowadzeniu badań społecznych w tym losów zawodowych absolwentów z wykorzystaniem programu LimeSurvey. Praktyka w prowadzeniu zajęć z obsługi i wykorzystania w/w programu.

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł