Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie " Specjalista ds. projektów unijnych 2014-2020" jak najbardziej spełniło moje oczekiwania, w sposób jasny i obrazowy przekazano informację przede w...
Zobacz inne opinie

Poznaj naszych trenerów

Michał Rżysko

Od 11 lat zajmuje się promocją, budowaniem wizerunku i marketingiem. Prowadzi szkolenia i konsultacje z promocji, marketingu społecznego i fundraisingu. 

Był kierownik działu komunikacji Centrum Myśli Jana Pawła II instytucji kultury m. st. Warszawy, odpowiedzialny m.in. za tworzenie i realizację strategii wizerunkowej i promocyjnej projektów, w tym programu stypendialnego, programów badawczych i seminariów. Wcześniej pracował m.in. w Fundacji Świętego Mikołaja, gdzie organizował ogólnopolskie kampanie społeczne i reklamowe, a także promował wyniki badań dotyczących problemów społecznych w Polsce, był też odpowiedzialny za kontakty z partnerami biznesowymi.

wiecej

Elżbieta Świętek

Broker Innowacji CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu), absolwentka Wydziału Chemii UJ, doktor nauk chemicznych.

W CITTRU pracuje od 2012 roku. Jest odpowiedzialna za identyfikację innowacyjnych projektów badawczych i realizację procesu ich komercjalizacji.

Dokonuje oceny możliwości uzyskania ochrony patentowej i potencjału aplikacyjnego projektów oraz przeprowadza analizy rynkowe. Zajmuje się doradztwem w zakresie możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym, komercjalizacji projektów innowacyjnych, możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej.

Posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami B+R.

wiecej

Joanna Kica

Ekspert z ponad 10 letnim doświadczeniem specjalizujący się w obszarze tzw. projektów miękkich. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych”.

Obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Nadzorowała realizację projektów, który uzyskały dofinansowanie w okresie programowania 2004-2006 w jednej z Instytucji Wdrażających. Następnie pracowała jako Dyrektor ds. Wdrażania Projektów w jednej z czołowych warszawskich firm consultingowych.

wiecej

Anna Wójtowicz-Dawid

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych; prowadziła szkolenia dla jednostek administracji centralnej i samorządowej.

Ukończyła studia w zakresie prawa, posiada kilkuletniego doświadczenia w zakresie stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, doświadczenie w zakresie wdrażania i rozliczania projektów PHARE, doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i monitoringu projektów  EFS, trener z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego

wiecej

Zespół Pracowników Administracji Publicznej

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za opracowanie procedur oraz narzędzi informatycznych związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością projektów. 

Ewa Świątkowska

Pracownik administracji publicznej, od 2007 roku zawodowo związana z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Na co dzień uczestniczy w opracowywaniu kluczowych wytycznych, procedur, instrukcji oraz wyjaśnień i stanowisk, w szczególności w zakresie zamówień udzielanych przez beneficjentów programów unijnych.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, realizacji zasady konkurencyjności, audytu, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Trenerka - z wykształcenia prawnik - prowadziła szkolenia skierowane zarówno do instytucji sektora publicznego, zaangażowanych w system wdrażania i zarządzania środkami pomocowymi, jak również dla beneficjentów (z sektora publicznego i prywatnego), a ponadto kierowane do potencjalnych projektodawców, którzy są przed powzięciem decyzji co do ubiegania się o korzystanie z unijnego współfinansowania, a nadto dedykowane pomiotom, które oferują profesjonalne wsparcie dla beneficjentów funduszy unijnych oraz instytucji systemu wdrażania.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z zakresu funduszy unijnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenia prowadzi w sposób przyjazny słuchaczom i przystępny, językiem potocznym, jednocześnie dodatkowo wprowadza, wyjaśnia i opisuje specyficzne sytuacje i przykłady (kazusy) językiem prawnym (językiem aktów normatywnych) oraz prawniczym (język używany przez prawników).

wiecej

First 1 2 3 4 5 6 7 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł