Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie było przeprowadzone dokładnie, z wyjaśnieniem dodatkowych zagadnień i szczególową odpowiedzią na zadawane pytania/problemy. Anna Dąbek, Politec...
Zobacz inne opinie

Aktualności

Zatwierdzono SzOOP dla POIŚ

23 lipca 2015 został zaakceptowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (SzOOP).

Ogłoszono konkursy dla uczelni w ramach POWER!

20 maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla uczelni w ramach 3 osi priorytetowej:

Konkurs dla przedsiębiorstw w ramach POIR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Ukazał się SZOOP do PO WER 2014-2020!

1 kwietnia na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ukazał się zaakceptowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) programu PO WER.

ZAAKCEPTOWANE WSZYSTKIE PROGRAMY OPERACYJNE NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ 2014-2020!

13 lutego KE zatwierdziła 9 RPO oraz POIR, co oznacza, że mamy „zielone światło” do uruchomienia wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020.

MIR udostępniło wzór wniosku aplikacyjnego do PO WER 2014-2020!

03.02.2015 MIR udostępniło System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Ogłoszono konkurs "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni"

Ogłoszono ostatni konkurs w ramach działania "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni"

Nowy program dotacyjny dla polskich przedsiębiorstw!

6 stycznia 2015 r. otwarty został konkurs w ramach instrumentu pod nazwą Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation - FTI).

Ruszają Fundusze Unijne 2014-2020!

Od drugiego kwartału ruszają fundusze unijne, przeznaczone na nowy okres programowania. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram planowanych konkursów na 2015 rok. 
Wynika z niego, że pierwsze nabory rozpoczną się w kwietniu b.r.

PIERWSZY KONKURS Z FUNDUSZY 2014-2020

Pierwszy konkurs z pierwszego zatwierdzonego w nowej perspektywie programu operacyjnego, Polska Cyfrowa, został ogłoszony 30 grudnia 2014 r. na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Jego budżet to ponad 900 mln zł. Możliwie jest zatem rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. 

First 1 2 3 Last

Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł