Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł
Zaproponuj temat szkolenia
Poznaj opinie naszych klientów
Szkolenie pod wieloma względami bardzo dobrze zorganizowane. Prowadzący merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Aleksander Świtalski, Politechnika Krakowsk...
Zobacz inne opinie

Zasady zarabiania na badaniach naukowych - system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce.

Miejsce szkolenia: ON-LINE
Termin: 23-24.11.2021
Cena: 550 zł netto + 23% VAT lub 550 brutto (VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
Promocja: Przy zgłoszeniu 5 osób płacisz za 4 (jeden udział gratis).
Cena zawiera: Realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje z trenerem w formie mailowej.
Chcę zapisać się na to szkolenie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. 

Małgorzata Zwolińska (Sieć Badawcza Lukasiewicza - Instytut Biopolimerów i Włókien chemicznych Łódź) styczeń 2020

Zobacz więcej opini o tym szkoleniu
O szkoleniu Korzyści i cele Program Trener Miejsce Płatności Opinie
 
 

DLACZEGO SZKOLENIE NT. SYSTEMU KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ W POLSCE?

Szkolenie prezentuje ramowo system komercjalizacji w Polsce – podstawowe definicje i rozwiązania wynikające z prawa oraz instytucje i fundusze wspierające ich rozwój.
Uczelnię przyszłości i innowacyjną gospodarkę łączy komercjalizacja wiedzy i technologii. Zarówno dla sektora nauki, jak i biznesu jest to coraz większe wyzwanie, w tym konieczność coraz większej współpracy w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Należy zauważyć, iż w polskich jednostkach naukowych, przede wszystkim szkołach wyższych, znajduje się ogromny potencjał innowacyjny, który do tej pory nie został odpowiednio zagospodarowany. Niekorzystny trend ma odmienić, tzw. Konstytucja dla Nauki (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.).
Wprowadziła ona nowe rozwiązania lub doprecyzowała dotychczasowe w obszarze procesów zarządzania własnością intelektualną oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej.
Ustawa niesie przesłanki do budowy na polskich uczelniach nowego ekosystemu innowacji, który intensyfikował będzie działania zarówno struktur administracyjnych, jak i samych naukowców w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami oraz inwestorami kapitałowymi.

Czas pokaże czy nowy model będzie sprzyjał tworzeniu w naszym kraju uniwersytetów III generacji, które oprócz aktywności w dziedzinie edukacji i badań będą stawiały także na komercjalizację posiadanej wiedzy i technologii, w tym poprzez kreowanie własnych podmiotów gospodarczych (spin-off / spin-out).
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy jednoczesnym rozpoczęciu dystrybucji funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, ma dawać lepsze podstawy do efektywnego wdrażania na rynek własności intelektualnej generowanej w środowisku akademickim, jak również intensyfikacji współpracy środowiska akademickiego i biznesu w obszarze edukacji, projektów badawczych oraz usług eksperckich.

Szkolenie jest odpowiedzią na wciąż niewystarczającą świadomość w tematach ochrony i wprowadzenia na rynek dóbr własności intelektualnej, a także jasnych zasad w zakresie procesu komercjalizacji (w tym wybór odpowiedniego sposobu urynkowienia, poszukiwania kontrahentów, podziału zysków między twórcę a macierzystą jednostkę, źródeł finansowania, czy kwestii formalno-prawnych).

Szkolenie będzie także znakomitą okazją do zapoznania się z potencjałem i ofertą jednostek naukowych dla przedstawicieli biznesu, z uwzględnieniem zmieniających się ram prawnych potencjalnej kooperacji.

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

  • Pracownicy naukowi oraz administracyjni,
  • Studenci studiów doktoranckich jednostek naukowych w Polsce, przede wszystkim szkół wyższych,
  • Przedsiębiorcy zainteresowani potencjałem badawczym środowiska akademickiego, Przedstawiciele konsorcjów naukowo – przemysłowych,
  • Przedstawiciele inwestorów prywatnych,
  • Pracownicy instytucji wdrażających i zarządzających, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w tym szcególnie projektów badawczych i wdrożeniowych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU :   brak

LICZEBNOŚĆ GRUPY:       bez ograniczeń

Pobierz plik oferty Chcę zapisać się na to szkolenie
Zrealizowanych szkoleń: 1 267
Przeszkolonych osób: 18 255
Pozyskanych funduszy: 196 710 109 zł